Identity & Access Management (IAM)

Er ontstaan steeds meer relaties tussen organisaties waarbij geen hiërarchische of organisatorische leiding/management is en waarbij het wel noodzakelijk is om (stukken) informatie te delen, om te kunnen komen tot het gezamenlijke doel of resultaat. Voorbeelden hiervan zijn Veiligheidshuizen, Gezondheidsorganisaties, hulpverleningsinstanties, Verzekeringskantoren, Crisisteams etc.

Om tot een effectief eindresultaat/proces te komen wordt vaak voor een dergelijk samenwerkingsverband een keteninformatiseringsproces opgezet. Bij een keteninformatiseringsproces worden processen óver organisaties heen geïntegreerd. Informatie delen binnen deze keten én toch ook dezelfde (persoons-)gegevens goed beschermen, kan alleen door binnen de keten en de processen, op efficiënte wijze inrichten van Identity & Access Management (IAM).

IAM heeft betrekking op het zekerheid verkrijgen omrent de identificatie, bevoegdheden en toegangsbeheer van de gebruikers van een informatieproces.

Om in een samenwerkingsverband gebaseerd op ketenintegratie efficiënt te kunnen werken als gebruiker, wordt vaak gebruik gemaakt van Single Sign-on (SSO). Dit is een mechanisme waardoor een gebruiker slechts één maal hoeft in te loggen om vervolgens meerdere systemen en applicaties te kunnen gebruiken.

AuditConnect en IAM

AuditConnect heeft experts in dienst die al jarenlange ervaring hebben opgedaan met Ketenintegratie, SSO en IAM. Door het begeleiden en participeren in projecten hierover is gedegen kennis opgebouwd en zijn we in staat om u en uw organisatie goed te adviseren ten aanzien het opzetten, organiseren en inrichten van uw Identity- en Accesmanagement (IAM).

Zaken waarbij AuditConnect u kan helpen op het gebied van autorisatiebeheer, ook wel Identity en Access Management (IAM) genoemd zijn bijvoorbeeld:

  • Heeft uw organisatie steeds meer behoefte aan Single Sign-on (SSO)?
  • Hoe kunnen toegangsrechten worden gebruikt en gekoppeld aan bevoegdheden?
  • Hoe om te gaan met groepsaccounts?
  • Het belang van uitrollen en beheren van accounts
  • Voldoen aan huidige beveiligingseisen en wetgeving
  • Behoefte aan ontdubbelen (dubbele accounts)
  • Belang van Naamgevingsconventie
  • Federatie*/samenwerking komt dikwijls voor?
  • Wilt u aantoonbaar maken voor uw klanten en/of de Accountant dat informatie adequaat is beveiligd en afgeschermd zodat er geen onbevoegd gebruik van gegevens kan worden gemaakt en inzage mogelijk is?
  • Vragen of advies nodig over het opstellen van een plan voor het organiseren en inrichten van Identity- en Accesmanagement?

* Federatie is een mechanisme dat door toepassing van verschillende protocollen (zoals bijvoorbeeld SAML**) het identiteitsbeheer kan overdragen aan een derde partij.
** SAML (Security Assertion Markup Language) is een standaard voor het uitwisselen van authenticatie- en autorisatiegegevens tussen domeinen.

Meer informatie?

AuditConnect maakt het mogelijk om complexe vragen ten aanzien van Identity and Access Management te analyseren en met u goede oplossingen te vinden en te implementeren. Hiervoor gebruikt Auditconnect een projectaanpak die u in staat stelt om die issues te onderkennen en in een korte tijd effectief en efficiënt aan een betere en veiligere informatiebeheer te werken. We kijken er naar uit om met u samen te werken!

Bel AuditConnect op 055-3010100 of mail info@auditconnect.nl en wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over de mogelijkheden. Ook kunt u gebruik maken van onderstaande informatiebutton en dan nemen we met plezier contact met u op.

AuditConnect werkt onder andere voor de volgende bedrijven:
logo ActuIT - referentie ActuIT - AuditConnect Logo Axxerion - Axxerion - AuditConnect Logo Berkman Trading - Berkman Trading - AuditConnect logo Capgemini - referentie Capgemini - AuditConnect logo Connexys - referentie Connexys - AuditConnect Logo Gemeente Almere - Gemeente Almere - Privacy Audit - AuditConnect Gemeente Borne - Gemeente Borne - AuditConnect Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam - AuditConnect Logo HR2day - HR2day - AuditConnect INERGY - INERGY - AuditConnect logo BranchSolutions - ISAE 3402 voor BranchSolutions (ACF Software) - AuditConnect logo bosworX - ISAE 3402 voor bosworX ICT - AuditConnect Logo ITON - ITON - AuditConnect Logo Jouw Omgeving - Jouw Omgeving B.V. - AuditConnect Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - AuditConnect Logo Mirabeau - Mirabeau - AuditConnect logo Caresharing - NEN7510 Caresharing - AuditConnect Logo Parnassia - Parnassia Groepp - AuditConnect Logo Progress - Progress - AuditConnect Logo RID De Liemers - RID De Liemers - AuditConnect logo Salure - Salure - AuditConnect logo Stichting Gerrit - Stichting Gerrit (ISO 27001 implementatie) - AuditConnect logo UNI-learning - UNI-Learning - AuditConnect logo UNIT4 - ISAE 3402 voor UNIT4 - AuditConnect VSV Noorderpoort - VSV Noorderpoort - AuditConnect