ISO 9001 | Kwaliteitsmanagement | ISO 9001:2015

Dé wereldwijd erkende norm voor kwaliteitsmanagement en een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid, met aandacht voor alle processen binnen de organisatie waarmee gewerkt wordt aan producten of diensten die voldoen aan de behoeften, eisen en wensen van de klant.

Kwaliteitsmanagement ondersteund bedrijven bij het verhogen van haar klanttevredenheid, het effectief en efficiënt realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen en het voldoen aan de bestaande wetgeving. Een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem is daarbij een onmisbaar hulpmiddel.

Wat is een ISO 9001?

ISO 9001:2015 een kwaliteitsmanagementsysteem voor het beheersen van risico’s. Implementatie van risico gebaseerd denken binnen de organisatie is vaak de eerste stap naar het realiseren en beheersbaar maken van kwaliteit binnen de organisatie. Het doel: “optimaliseren van de bedrijfsprocessen met als doel tevreden klanten en continuïteit van de organisatie”.

Daarnaast biedt het handvatten in hele praktische zaken voor risico beheersing en efficiënte inrichting van de bedrijfsprocessen waardoor organisaties vervolgens beheersbaar snel kunnen doorgroeien en professionaliseren!

Door het uitvoeren van een jaarlijkse risicoanalyses gebaseerd op de ISO 9001 wordt op continue basis gewerkt aan verbetering van processen, producten en diensten en daardoor worden onvolkomenheden en uitval inzichtelijk gemaakt waardoor ze beperkt kunnen worden. Kwaliteitsmanagement is geen afgebakend vakgebied, maar richt zich op alle onderdelen binnen een organisatie.

Naast het realiseren van de gestelde doelstelling draagt een kwaliteitsmanagementsysteem bij aan het verkrijgen van beter inzicht in de organisatie en meer grip op de processen en geldstromen.

Processen binnen een organisatie staan in verband met bestaande wet- en regelgeving. Hierdoor is de borging van afspraken en overeenkomsten volgens de bedrijfseigen eisen een sturend geheel en kan een organisatie bovendien beter sturen op klanttevredenheid.

Certificeren voor ISO 9001:2015

De ISO 9001:2015 biedt een organisatie de mogelijkheid om kwaliteitssystemen te standaardiseren en daardoor goed meetbaar en controleerbaar te maken. Na de implementatie ervan kan een organisatie zich hier vervolgens op laten certificeren door een daartoe bevoegde onafhankelijke Certificerende Instantie (CI). Daarmee kan ook vervolgens naar buiten de organisatie aangetoond worden dat de interne processen conform de standaard verlopen en dus de levering van diensten en producten volgens een afgesproken kwaliteitsstandaard geleverd kunnen worden.

Ook organisaties die bij een certificering kunnen aantonen dat ze een ‘in control zijn’, kunnen gecertificeerd worden. Dit betekend dat ze op het moment van certificering moeten aantonen dat ze een toereikende set van doelstellingen heeft geformuleerd en zicht heeft op de wijze waarop deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden. Dat betekent dat de doelstellingen en de daaraan gerelateerde maatregelen nog niet noodzakelijkerwijs volledig geïmplementeerd hoeven te zijn.

AuditConnect en de ISO 9001

De experts van AuditConnect ondersteunen reeds jaren organisaties met het pragmatisch en doeltreffend implementeren van deze norm. Door deze opgebouwde kennis en ervaring hebben de consultants ook veel voorbeelden en praktische tips t.a.v. de inrichting van de processen en opstelling/aanpassing van documenten die hierin gebruikt kunnen worden. Daarnaast zijn het merendeel van de consultants zijn ook Lead Auditor en daardoor goed op de hoogte van het verloop en de vereisten tijdens het certificeringstraject.

Naast de ISO 9001 ondersteunen we ook klanten (al dan niet in combinaties met deze norm) bij de implementatie van de ISO 27001 en de NEN 7510. Normen die gericht zijn op Informatiebeveiliging (ISO 27001) en specifiek Informatiebeveiliging in de zorg (NEN 7510).

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over implementatietrajecten, kwaliteitsmanagement, de normen ISO 9001, ISO 27001 en/of NEN 7510? Onze ervaren consultants komen graag met je in contact, bel 055-3010100 of mail info@auditconnect.nl om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen.

AuditConnect werkt onder andere voor de volgende bedrijven:
logo ActuIT - referentie ActuIT - AuditConnect Logo Axxerion - Axxerion - AuditConnect Logo Berkman Trading - Berkman Trading - AuditConnect logo Capgemini - referentie Capgemini - AuditConnect logo Connexys - referentie Connexys - AuditConnect Logo Gemeente Almere - Gemeente Almere - Privacy Audit - AuditConnect Gemeente Borne - Gemeente Borne - AuditConnect Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam - AuditConnect Logo HR2day - HR2day - AuditConnect INERGY - INERGY - AuditConnect logo BranchSolutions - ISAE 3402 voor BranchSolutions (ACF Software) - AuditConnect logo bosworX - ISAE 3402 voor bosworX ICT - AuditConnect Logo ITON - ITON - AuditConnect Logo Jouw Omgeving - Jouw Omgeving B.V. - AuditConnect Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - AuditConnect Logo Mirabeau - Mirabeau - AuditConnect logo Caresharing - NEN7510 Caresharing - AuditConnect Logo Parnassia - Parnassia Groepp - AuditConnect Logo Progress - Progress - AuditConnect Logo RID De Liemers - RID De Liemers - AuditConnect logo RoutIT - referentie RoutIT - AuditConnect logo Salure - Salure - AuditConnect logo Stichting Gerrit - Stichting Gerrit (ISO 27001 implementatie) - AuditConnect logo UNI-learning - UNI-Learning - AuditConnect logo UNIT4 - ISAE 3402 voor UNIT4 - AuditConnect VSV Noorderpoort - VSV Noorderpoort - AuditConnect