Voortijdig School Verlaten (VSV)

VSV-Voortijdig School Verlaten is een vervolg op het programma Aanval op Schooluitval dat door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2006 is gestart om het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) naar beneden te krijgen. Het eerste succes werd vooral behaald door betere regionale samenwerking tussen VO, MBO en LP/RMC.

Om dit succes een vervolg te geven heeft het kabinet de doelstelling voor het tegengaan van voortijdige schooluitval verder aangescherpt naar maximaal 25.000 jongeren in 2016. Diverse aanpakken hebben geleid tot een daling van het aantal uitvallers, ver onder deze doelstelling. In 2015-2016 vielen 22.948 jongeren uit. In 2002 waren dit er nog 71.000. De nieuwe aangescherpte doelstelling is in 2021 maximaal 20.000 voortijdig schoolvertalers te hebben.

AuditConnect en VSV

De consultants/projectleiders van AuditConnect zijn binnen een aantal regio’s vanaf het begin betrokken geweest bij projecten rondom het terugdringen van Voortijdig School Verlaten (VSV).
In al deze trajecten hebben we kennis en expertise opgedaan waar het oplossingen betreft die het delen van informatie tussen (opleidings-) organisaties, justitie-, zorgpartners en gemeente(n) mogelijk moet maken. Oplossingen ook, die bestuurders en partners in een keten voorzien van informatie over de werking en de effectiviteit van de keten.

AuditConnect biedt experts die op korte termijn, professioneel en betaalbaar een bijdrage kunnen leveren aan projecten die gerelateerd zijn aan Voortijdig Schoolverlaten (VSV). De projectleiders zijn actief in diverse regio’s. Hierdoor ontstaat een brede uitwisseling van ervaringen en best practices tussen de regio’s.

Onze aanpak is onafhankelijk, no-nonsense en resulteert in pragmatische en betrouwbare oplossingen en adviezen.

Registratiesystemen voor Vroegtijdig School Verlaten (VSV)

AuditConnect heeft ervaring met het opzetten en implementeren van registratiesystemen voor VSV en kan u als organisatie of gemeente daarbij adviseren en van praktische informatie voorzien. In de meeste projecten is het zorgen voor een gezamenlijk gedragen aanpak door LP/RMC, MBO en VO één van de voornaamste doelstellingen. AuditConnect biedt als onafhankelijk partij een uitgebreide ondersteuning bij het behalen van deze doelstellingen.

Het ELD en het onderwijsloket voorzien beiden niet in de registratie van voortijdige schoolverlaters. Wij kunnen u helpen in het opzetten van een dergelijk registratiesysteem en het hele proces samen met u inrichten. AuditConnect is ervaren met implementaties van dergelijke systemen en biedt hierbij een onafhankelijk advies en begeleiding. Hierbij ligt de nadruk op de inrichting van de gezamenlijke succesvolle keten waardoor de processen door de hele keten doorzichtig en duidelijk worden.

Ook hebben we diverse malen meegewerkt bij het realiseren van een ondersteunende registratie en het implementeren van andere nevendoestellingen zoals het verminderen van de administratieve last, het verkrijgen van managementinformatie, het eerder verkrijgen van duidelijkheid over plaatsing.

Wilt u gebruik maken van onze kennis?

Bel 055-3010100 of mail info@auditconnect.nl om vrijblijvend te praten over referenties, mogelijkheden en oplossingen. Of gebruik onderstaande button en wij nemen met plezier contact met u op.

AuditConnect helpt graag mee om jongeren een zo groot mogelijke kans voor de toekomst te geven!

AuditConnect werkt onder andere voor de volgende bedrijven:
logo ActuIT - referentie ActuIT - AuditConnect Logo Axxerion - Axxerion - AuditConnect Logo Berkman Trading - Berkman Trading - AuditConnect logo Capgemini - referentie Capgemini - AuditConnect logo Connexys - referentie Connexys - AuditConnect Logo Gemeente Almere - Gemeente Almere - Privacy Audit - AuditConnect Gemeente Borne - Gemeente Borne - AuditConnect Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam - AuditConnect Logo HR2day - HR2day - AuditConnect INERGY - INERGY - AuditConnect logo BranchSolutions - ISAE 3402 voor BranchSolutions (ACF Software) - AuditConnect logo bosworX - ISAE 3402 voor bosworX ICT - AuditConnect Logo ITON - ITON - AuditConnect Logo Jouw Omgeving - Jouw Omgeving B.V. - AuditConnect Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - AuditConnect Logo Mirabeau - Mirabeau - AuditConnect logo Caresharing - NEN7510 Caresharing - AuditConnect Logo Parnassia - Parnassia Groepp - AuditConnect Logo Progress - Progress - AuditConnect Logo RID De Liemers - RID De Liemers - AuditConnect logo RoutIT - referentie RoutIT - AuditConnect logo Salure - Salure - AuditConnect logo Stichting Gerrit - Stichting Gerrit (ISO 27001 implementatie) - AuditConnect logo UNI-learning - UNI-Learning - AuditConnect logo UNIT4 - ISAE 3402 voor UNIT4 - AuditConnect VSV Noorderpoort - VSV Noorderpoort - AuditConnect