Implementatie BuurtBestuurt

Steeds meer gemeenten willen hun inwoners actief betrekken bij het vergroten van de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in hun buurt of wijk. Maar hoe bereikt u als gemeente uw inwoners en kunt ze actief betrekken?

Buurt Bestuurt is een werkwijze waarbij bewoners en vakmensen samen bepalen welke problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in de buurt met prioriteit moeten worden aangepakt. De bewoners geven aan wat de problemen zijn en de vakmensen geven aan wat zij kunnen doen om die problemen op te lossen. Hierbij wordt er ook gekeken naar wat bewoners zelf kunnen ondernemen.

De gedachte achter Buurt Bestuurt is eenvoudig. Burgers weten zelf het beste wat de belangrijkste veiligheidsproblemen in hun buurt zijn en kunnen die goed benoemen. Als zij merken dat de instanties in de wijk hen serieus nemen en – al dan niet samen met bewoners – gericht met de problemen aan de gang gaan, zal de veiligheid in de buurt verbeteren, maar zal ook de veiligheidsbeleving van burgers toenemen, net als hun vertrouwen in instanties en vakmensen.

Bewoners raken hierdoor actief betrokken bij hun buurt en de beschikbare uren van de vakmensen kunnen effectiever worden ingezet. Vakmensen en bewoners leren elkaar kennen, er ontstaat wederzijds begrip, betere informatie-uitwisseling, aanpak van de meest urgente zaken en een betere veiligheidsbeleving van de bewoners.

Hoe groter de bekendheid, hoe hoger de kans van slagen van Buurt Bestuurt. Wij kunnen u daarbij helpen door samen met u Buurt Bestuurt en de techniek achter het concept in te voeren.
Buurt Bestuurt is voor alle bewoners en vakmensen, ondernemers en andere instellingen in een buurt die zich betrokken voelen Communicatie is daarbij de sleutel. De comités hebben betrekking op een klein gebied van zo’n 600 à maximaal 2000 bewoners.

AuditConnect en BuurtBestuurt

Voor Buurt Bestuurt heeft AuditConnect samen met de gemeente Rotterdam een communicatiesysteem en bijbehorende software ontwikkeld dat al met succes is ingezet in Rotterdam. Het communicatiesysteem kan onafhankelijk van de software geïmplementeerd worden, uit ervaring blijkt echter dat het systeem enorm kan bijdragen aan de snelheid, meetbaarheid en de sturing van communicatie.

AuditConnect onderscheidt zich in de markt door een ruime ervaring in het domein van het binnen een keten delen van (privacy gevoelige) informatie, persoonlijke benadering, vakmanschap en een goede prijs/kwaliteitverhouding. AuditConnect biedt experts die op korte termijn, professioneel en betaalbaar klanten kunnen ondersteunen bij diverse beheersingsvraagstukken op het gebied van ICT.

Wilt u kennis maken met AuditConnect? Neem contact op, bel 055-3010100 of mail info@auditconnect.nl om vrijblijvend te praten over referenties, mogelijkheden en oplossingen. Meer lezen? Hieronder vindt u de folder over Buurt Bestuurt. AuditConnect helpt u graag verder!

Doelstellingen van Buurt Bestuurt

Deze zijn:

  • Verminderen van het aantal meldingen en aangiften op het gebied van veiligheid;
  • Verbeteren van het gevoel van veiligheid;
  • Vergroten van het vertrouwen tussen bewoners en vakmensen.

De aanpak van Buurt Bestuurt

Buurt Bestuurt begint met een enquête onder bewoners. Deze enquête maakt inzichtelijk welke problemen er spelen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in de wijk (analyse). In deze fase zoeken de vakmensen naar bewoners die actief mee willen werken (bewonersparticipatie). Met hen wordt een comité gevormd. Gemiddeld komen zij één keer per maand samen. Ook andere buurtbewoners zijn van harte welkom bij zo’n bijeenkomst.

De bewoners en de vakmensen stellen samen een top-3 samen van de problemen die als eerste moeten worden aangepakt. Afhankelijk van de aangedragen problemen schuiven andere partijen aan, zoals de woningcorporaties of de reinigingsdienst. De top-3 van problemen wordt aangepakt door de vakmensen en waar mogelijk ook de bewoners (gezamenlijke interventies). Speciale acties worden aangekondigd en resultaten teruggekoppeld met behulp van www.buurtbestuurt.nl (communicatie). Als de acties zijn afgerond komt het comité weer bij elkaar en wordt een nieuwe top-3 opgesteld.

Met het communicatiesysteem van AuditConnect vergroot u niet alleen de bekendheid onder burgers en vakmensen over Buurt Bestuurt, maar ondersteunt deze ook weer de vakmensen bij de aanpak van problemen in de buurt. Het systeem maakt het mogelijk om:

  • Snel, eenvoudig en veilig berichten sturen vanaf de straat en de werkplek;
  • Berichten naar bewoners te versturen via e-mail, sms, smartphone, twitter en facebook;
  • Documenten en informatie te delen met buurbewoners;
  • Eigen pagina’s beschikbaar te stellen met gerichte buurtinformatie.

Voor wie is Buurt Bestuurt?

Buurt Bestuurt is voor alle bewoners en vakmensen, ondernemers en andere instellingen in een buurt die zich betrokken voelen bij de veiligheid en leefbaarheid. Belangrijk is het buurtgevoel: de schaal van de buurt moet aansluiten op de beleving van de betrokken bewoners. Het is dan ook niet één type buurt, met één type problematiek waar met Buurt Bestuurt-comités gewerkt wordt.

Buurt Bestuurt voor uw regio

Inmiddels zijn er in twaalf deelgemeenten bijna vijftig comités actief. AuditConnect is daarbij in de gemeente Rotterdam vanaf het begin nauw betrokken geweest en weet daardoor goed hoe een dergelijk project effectief en efficiënt uitgevoerd kan worden. De comités worden ondersteund door een stedelijke projectgroep waarin zowel de directie Veiligheid, Stadsbeheer, de politie als de deelgemeenten zitting heeft.

Er is een website www.buurtbestuurt.nl en er is een app ontwikkeld om de onderlinge communicatie met o.a. bewoners te bevorderen. De aanpak is goed overdraagbaar (draait inmiddels ook in een aantal andere steden), maar het blijft vanzelfsprekend altijd maatwerk en daar helpt AuditConnect u graag bij.

AuditConnect en keteninformatisering

AuditConnect B.V. is een middelgrote, dynamische maar bovenal betrouwbare partner voor projectmanagement rondom autonome ketens met een maatschappelijk probleem. De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarvoor is samenwerking op het gebied van bestuursrecht, strafrechtelijke en fiscale aanpak essentieel.

AuditConnect onderscheidt zich in de markt door een ruime ervaring in het domein van het binnen een keten delen van (privacy gevoelige) informatie, persoonlijke benadering, vakmanschap en een goede prijs/kwaliteitverhouding. AuditConnect biedt experts die op korte termijn, professioneel en betaalbaar klanten kunnen ondersteunen bij diverse beheersingsvraagstukken op het gebied van ICT.

AuditConnect werkt onder andere voor de volgende bedrijven:
logo ActuIT - referentie ActuIT - AuditConnect Logo Axxerion - Axxerion - AuditConnect Logo Berkman Trading - Berkman Trading - AuditConnect logo Capgemini - referentie Capgemini - AuditConnect logo Connexys - referentie Connexys - AuditConnect Logo Gemeente Almere - Gemeente Almere - Privacy Audit - AuditConnect Gemeente Borne - Gemeente Borne - AuditConnect Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam - AuditConnect Logo HR2day - HR2day - AuditConnect INERGY - INERGY - AuditConnect logo BranchSolutions - ISAE 3402 voor BranchSolutions (ACF Software) - AuditConnect logo bosworX - ISAE 3402 voor bosworX ICT - AuditConnect Logo ITON - ITON - AuditConnect Logo Jouw Omgeving - Jouw Omgeving B.V. - AuditConnect Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - AuditConnect Logo Mirabeau - Mirabeau - AuditConnect logo Caresharing - NEN7510 Caresharing - AuditConnect Logo Parnassia - Parnassia Groepp - AuditConnect Logo Progress - Progress - AuditConnect Logo RID De Liemers - RID De Liemers - AuditConnect logo Salure - Salure - AuditConnect logo Stichting Gerrit - Stichting Gerrit (ISO 27001 implementatie) - AuditConnect logo UNI-learning - UNI-Learning - AuditConnect logo UNIT4 - ISAE 3402 voor UNIT4 - AuditConnect VSV Noorderpoort - VSV Noorderpoort - AuditConnect