Keteninformatisering in het Sociaal Domein

De programma- en projectmanagers van AuditConnect hebben jarenlange ervaring met projecten die zich bezig houden met uiteenlopende oplossingen voor de informatievoorziening binnen het Onderwijs (Voortijdig School verlaten), het Sociaal Domein, Veiligheidshuizen en de RIEC’s. In al deze trajecten hebben we uitgebreid expertise opgedaan met oplossingen die het delen van informatie tussen justitie-, zorgpartners en gemeente(n) mogelijk moet maken. Oplossingen ook, die bestuurders en partners in de keten voorzien van informatie over de werking en de effectiviteit van de keten.

De decentralisatie/transitie in het Sociaal Domein

Gemeenten bereiden zich voor op drie transities - of decentralisaties, de 3D’s - in het sociaal domein. Met deze decentralisatie van rijkstaken krijgt de gemeente verantwoordelijkheid voor bijna de gehele maatschappelijke ondersteuning aan haar inwoners - kinderen, volwassenen en ouderen. Van gemeenten wordt een integrale aanpak verwacht, onder het motto van één gezin, één plan, één regisseur, één budget. Daarvoor is het leggen van verbanden tussen alle informatiebronnen noodzakelijk. Gemeenten, zorgaanbieders en burgers hebben daarom behoefte aan een sluitende en adequate informatievoorziening.

AuditConnect en het Sociaal Domein

AuditConnect biedt experts die op korte termijn, professioneel en betaalbaar een bijdrage kunnen leveren aan projecten die gerelateerd zijn aan het Sociaal Domein. We zijn experts op het gebied van Privacy, IT-Security en Keteninformatisering. Onze aanpak is no-nonsense en resulteert in pragmatische en betrouwbare oplossingen en adviezen. Wij realiseren deze oplossingen tegen betaalbare tarieven.

AuditConnect is momenteel nauw betrokken bij de gemeente Rotterdam voor het project Porfessional Portaal. Omdat het Rijk heeft besloten de jeugdhulp, de langdurige ondersteuning voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten (voorheen AWBZ-taak) en de activering van mensen met een beperking voortaan door de gemeenten te laten organiseren heeft Rotterdam het programma 1 Informatieplatform gestart om de informatiehuishouding ook na decentralisatie op orde te hebben.

AuditConnect levert binnen dit programma de projectleider voor het project Professional Portaal. Dit project zorgt ervoor dat de circa 1100 professionals in het Sociaal Domein de applicatie krijgen die ze bij hun dagelijks werk in de wijkteams en in de toegangslocaties moet gaan ondersteunen.

Sociaal Domein, samen op weg naar een sluitende informatievoorziening

Om tot een sluitende en adequate informatievoorziening te kunnen komen zullen we – afhankelijk van waar u nu staat - met u een aantal stappen doorlopen. In een plan van aanpak werken we de stappen tot op detail uit per project.

Grofweg bestaat het traject uit de volgende stappen:

  1. Inventarisatie huidige systemen en informatiestromen.
  2. Vaststellen van de ambitie, het regiemodel en de scope van de decentralisaties voor uw gemeente(n).
  3. Bepalen van de gewenste situatie: waar moet mijn informatie- voorziening aan voldoen en wat is daarvoor nodig?
  4. Opstellen voorstel voor projectaanpak en –plan.
  5. Realiseren van de projectdoelstellingen of de ondersteuning van uw projectteam bij het bereiken van de gewenste resultaten.
  6. Borging van het projectresultaat: een blijvend passende en adequate informatievoorziening.

Meer informatie?

Wilt u informatie over projecten die AuditConnect momenteel doet of gedaan hebben in het Sociaal Domein? Neem contact op, bel 055-3010100 of mail info@auditconnect.nl om vrijblijvend te praten over referenties, mogelijkheden en oplossingen. U kunt ook gebruik maken van onderstaande informatiebutton, laat hier uw gegevens achter en dan nemen wij met plezier contact met u op. AuditConnect helpt u graag verder.

AuditConnect werkt onder andere voor de volgende bedrijven:
logo ActuIT - referentie ActuIT - AuditConnect Logo Axxerion - Axxerion - AuditConnect Logo Berkman Trading - Berkman Trading - AuditConnect logo Capgemini - referentie Capgemini - AuditConnect logo Connexys - referentie Connexys - AuditConnect Logo Gemeente Almere - Gemeente Almere - Privacy Audit - AuditConnect Gemeente Borne - Gemeente Borne - AuditConnect Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam - AuditConnect Logo HR2day - HR2day - AuditConnect INERGY - INERGY - AuditConnect logo BranchSolutions - ISAE 3402 voor BranchSolutions (ACF Software) - AuditConnect logo bosworX - ISAE 3402 voor bosworX ICT - AuditConnect Logo ITON - ITON - AuditConnect Logo Jouw Omgeving - Jouw Omgeving B.V. - AuditConnect Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - AuditConnect Logo Mirabeau - Mirabeau - AuditConnect logo Caresharing - NEN7510 Caresharing - AuditConnect Logo Parnassia - Parnassia Groepp - AuditConnect Logo Progress - Progress - AuditConnect Logo RID De Liemers - RID De Liemers - AuditConnect logo Salure - Salure - AuditConnect logo Stichting Gerrit - Stichting Gerrit (ISO 27001 implementatie) - AuditConnect logo UNI-learning - UNI-Learning - AuditConnect logo UNIT4 - ISAE 3402 voor UNIT4 - AuditConnect VSV Noorderpoort - VSV Noorderpoort - AuditConnect