IT inrichting RIEC's

AuditConnect B.V. is een middelgrote, dynamische maar bovenal betrouwbare partner voor projectmanagement rondom autonome ketens voor een maatschappelijk probleem.

De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarvoor is samenwerking op het gebied van bestuursrecht, strafrechtelijke en fiscale aanpak essentieel.

AuditConnect onderscheidt zich in de markt door een ruime ervaring op het vakgebied van het binnen een keten delen van (privacy gevoelige) informatie, persoonlijke benadering, vakmanschap en een goede prijs/kwaliteitsverhouding.

AuditConnect biedt experts die op korte termijn, professioneel en betaalbaar klanten kunnen ondersteunen bij diverse beheersingsvraagstukken op het gebied van ICT.

Wilt u kennis maken met AuditConnect?

Bel 055-3010100 of mail info@auditconnect.nl om vrijblijvend te praten over referenties, mogelijkheden en oplossingen. Meer lezen? Lees hier meer over de activiteiten van AuditConnect in het Sociaal Domein.

Opzet criminele organisaties

Criminelen handelen vaak vanuit een organisatie. Zij werken samen, verdelen taken en maken gebruik van allerlei diensten en producten die hun activiteiten ondersteunen. Criminelen zijn doorgaans in een groot gebied actief. Elke overheidspartner afzonderlijk overziet slechts een deel. Het kan gebeuren dat de overheid bij gebrek aan informatie onbedoeld illegale praktijken faciliteert. Bijvoorbeeld door een vergunning te verlenen aan een bedrijf dat als dekmantel dient om crimineel geld wit te wassen.

Samenwerking tussen overheidsorganisaties door informatie te delen zorgt voor een completer beeld van de omvang, werkwijze en ‘leden’ van criminele organisaties en leidt daarmee tot een betere aanpak.

De RIEC en LIEC

De Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) versterken de bestuurlijke aanpak en ondersteunen de integrale aanpak. De RIECs en het LIEC ondersteunen het openbaar bestuur in heel Nederland door:

  • Het vergroten van de bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit;
  • Het vergroten van kennis en kunde over het bestuurlijk aanpakken van criminaliteit;
  • Het ondersteunen van gemeenten en provincies bij:
  • De inrichting en implementatie van beleid rondom de bestuurlijke aanpak;
  • De verbetering van de informatiepositie;
  • Ondersteuning bij het versterken van de regionale samenwerking.

RIEC-LIEC-AuditConnect

Onder het motto: “Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit” werken het RIEC en het LIEC samen om de bestuurlijke aanpak en de integrale ondersteuning te versterken. AuditConnect heeft hieraan meegewerkt door een aantal informatie modules te ontwikkelen en implementeren.

Modules ontwikkeld door AuditConnect voor het RIEC Rotterdam – Rijnmond en Zuid- Holland Zuid:

  1. Ketenaanpak mensenhandel;
  2. Bestuurlijke Aanpak Vastgoed;
  3. Bestuurlijke aanpak Softdrugs.

Voor deze modules heeft AuditConnect samen met de ketenpartners en het RIEC bepaald welke informatie op welk moment in het proces nodig is en keteninformatisering opgezet. Deze informatie kan betrekking hebben op de (potentiële) daders, maar ook op de (potentiële) slachtoffers en facilitators. Ook kan informatie over personen, panden, geografische locaties en ondernemingen verwerkt worden waardoor een compleet en overzichtelijk beeld ontstaat over het gehele proces waarbinnen criminele organisaties opereren.

Wat is keteninformatisering?

Keteninformatisering is het realiseren van een informatie-infrastructuur voor geautomatiseerde informatie-uitwisseling. Dit kan zijn tussen organisaties (binnen een bedrijfsketen) of tussen organisaties en bedrijven onderling. Dit is dus in de basis compleet anders dan de traditionele automatisering waarin toepassingen voornamelijk gericht zijn op interne processen en doelstellingen. Keteninformatisering richt zich voornamelijk op het uitwisselen van (persoons-) gegevens tussen organisaties/bedrijven binnen een keten.

Vooral maatschappelijke informatie vraagstukken, die niet op de gebruikelijke manier organisatorisch ingericht kunnen worden met interne informatiesystemen, zijn vaak goed in te richten met keteninformatisering. Door het opzetten van een toepassingsonafhankelijke informaties-infrastructuur zijn er andere en vaak totaal nieuwe mogelijkheden te realiseren.

Mensenhandel

Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten en een (zeer) zware vorm van criminaliteit. Het is een groeiend probleem: het aantal (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel - dat in 2012 is geregistreerd bij CoMensha - steeg in een jaar tijd met maar liefst veertig procent. Een effectieve aanpak van mensenhandel staat of valt met een goede samenwerking tussen de ketenpartners. Maar hoe werkt dit in de praktijk?

Om effectief regionaal samen te werken, is het van groot belang dat alle gemeenten in de regio op een vergelijkbare manier werken. Dit geldt niet alleen voor het ontwikkelen van uniforme werkwijzen maar ook voor de manier van informatiedeling. Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIECs) en Veiligheidshuizen kunnen een rol spelen in deze samenwerking.

AuditConnect en ketenaanpak Mensenhandel

Voor het RIEC Rotterdam – Rijnmond en Zuid- Holland Zuid heeft AuditConnect een module ontwikkeld en ingevoerd die specifiek aansluit bij de ketenaanpak mensenhandel. De projectleiders hebben hiervoor samen met de ketenpartners en het RIEC bepaald welke informatie op welk moment in het proces nodig is. Deze informatie kan betrekking hebben op de (potentiële) daders, maar ook op de (potentiële) slachtoffers en facilitators. Ook kan informatie over panden en geografische locaties worden vastgelegd. Door gebruik te maken van onze ervaring, kennis en module wordt u effectiever in uw samenwerking. Dit zorgt ervoor dat ketenpartners efficiënt en effectief informatie kunnen delen en dat deze keten voldoet aan de privacywetgeving.

Criminele activiteiten in de vastgoedsector

De vastgoedsector is kwetsbaar voor malafide investeerders en huisjesmelkers. Vastgoed is namelijk waardevast en er is weinig toezicht binnen de sector. Uit onderzoek blijkt dat veel crimineel verdiend vermogen in de vastgoedsector terechtkomt. Het brede terrein waarbinnen deze criminele praktijken plaatsvinden, maakt dat elke gemeente kwetsbaar is.
Gemeenten zijn waardevol en zelfs onmisbaar bij een effectieve bestrijding en voorkoming van vastgoedfraude. Het is de gemeente die de regie voert, bestuursrechtelijk instrumenten inzet, alle betrokken partijen samenbrengt en met deze samenwerkingspartners de noodzakelijke maatregelen vormgeeft. Gemeenten hebben veel informatie die voor de regionale partners van belang is. Maar hoe werkt dit in de praktijk?

AuditConnect en de bestuurlijke aanpak Vastgoed

Voor het RIEC Rotterdam – Rijnmond en de gemeente Rotterdam heeft AuditConnect een module ontwikkeld die aansluit bij de Bestuurlijke Aanpak Vastgoed. Onze projectleiders hebben hiervoor samen met de ketenpartners en het RIEC bepaald welke informatie op welk moment in het proces nodig is. Behalve over personen, kan informatie worden verwerkt over panden en ondernemingen waardoor een compleet en overzichtelijk beeld ontstaat.
Door onze ervaring, kennis en module kunnen wij u helpen effectiever te zijn in uw samenwerking. Onze oplossing zorgt ervoor dat ketenpartners efficiënt en effectief informatie kunnen delen en voldoet aan de privacywetgeving.

Softdrugs

Sinds 2007 is de productie van cannabis uitgegroeid tot een niet te onderschatten illegale bedrijfstak. Het illegaal verkregen geld kan opnieuw worden geïnvesteerd in criminele activiteiten: het wordt witgewassen en vormt de brug naar de bovenwereld, waarmee verweving van legale en illegale activiteiten een feit wordt. Daarnaast worden vele vormen van fraude gepleegd, waarvan hypotheekfraude slechts één voorbeeld is. De aanwezigheid van kwekerijen in woonwijken levert verder gevaren op voor bewoners en leefbaarheid.

Het is de gemeente die de regie voert, bestuursrechtelijk instrumenten inzet, alle betrokken partijen samenbrengt en met deze samenwerkingspartners de noodzakelijke maatregelen vormgeeft. Gemeenten zijn zeer waardevol als het gaat om preventie, signalering en hulpverlening maar ook voor het opwerpen van barrières. Denk hierbij aan een goede intake bij vergunningaanvragen, goede controle van identiteitspapieren bij de publieksbalie, controle van woningen en bedrijfspanden, het goed en consequent toepassen van de mogelijkheden die de wet Bibob geeft, het goed uitvoeren van toezichts- en handhavingsacties en strikte toepassing van het sanctioneringsinstrumentarium en zo zijn er nog veel meer voorbeelden te benoemen. Ook hebben gemeenten veel informatie die voor de regionale partners van belang is.

AuditConnect en de Bestuurlijke aanpak Softdrugs

Voor het RIEC Rotterdam – Rijnmond en de gemeente Rotterdam heeft AuditConnect een module ontwikkeld die aansluit bij de Bestuurlijke Aanpak Softdrugs. Onze projectleiders hebben hiervoor samen met de ketenpartners en het RIEC bepaald welke informatie op welk moment in het proces nodig is. Behalve over personen, kan informatie worden verwerkt over panden en ondernemingen waardoor een compleet en overzichtelijk beeld ontstaat over het gehele softdrugsproces van “Stekkie tot stickie”.
Door onze ervaring, kennis en module kunnen wij u helpen effectiever te zijn in uw samenwerking. Onze oplossing zorgt ervoor dat ketenpartners efficiënt en effectief informatie kunnen delen en voldoet aan de privacywetgeving.

Contact met AuditConnect

Wilt u meer informatie ten aanzien van keteninformatisering bij uw gemeente/organisatie of over de overige producten en diensten van Auditconnect, neem dan contact met ons op. Wij zijn te bereiken op 055-3010100 en via mail op info@auditconnect.nl. We kijken er naar uit om met u samen te werken!

AuditConnect werkt onder andere voor de volgende bedrijven:
logo ActuIT - referentie ActuIT - AuditConnect Logo Axxerion - Axxerion - AuditConnect Logo Berkman Trading - Berkman Trading - AuditConnect logo Capgemini - referentie Capgemini - AuditConnect logo Connexys - referentie Connexys - AuditConnect Logo Gemeente Almere - Gemeente Almere - Privacy Audit - AuditConnect Gemeente Borne - Gemeente Borne - AuditConnect Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam - AuditConnect Logo HR2day - HR2day - AuditConnect INERGY - INERGY - AuditConnect logo BranchSolutions - ISAE 3402 voor BranchSolutions (ACF Software) - AuditConnect logo bosworX - ISAE 3402 voor bosworX ICT - AuditConnect Logo ITON - ITON - AuditConnect Logo Jouw Omgeving - Jouw Omgeving B.V. - AuditConnect Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - AuditConnect Logo Mirabeau - Mirabeau - AuditConnect logo Caresharing - NEN7510 Caresharing - AuditConnect Logo Parnassia - Parnassia Groepp - AuditConnect Logo Progress - Progress - AuditConnect Logo RID De Liemers - RID De Liemers - AuditConnect logo Salure - Salure - AuditConnect logo Stichting Gerrit - Stichting Gerrit (ISO 27001 implementatie) - AuditConnect logo UNI-learning - UNI-Learning - AuditConnect logo UNIT4 - ISAE 3402 voor UNIT4 - AuditConnect VSV Noorderpoort - VSV Noorderpoort - AuditConnect