Privacy

Privacy

Privacybescherming staat in toenemende mate in de belangstelling. Voor een groeiend aantal bedrijven is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens een onderwerp waarmee zij zich in positieve zin willen onderscheiden van concurrerende bedrijven.

Daarnaast worden de boetes voor het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens ook steeds hoger. De Autoriteit Persoonsgegevens kan tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet aan boetes opleggen.

Privacy Enhanced Technologies (PET) kunnen een organisatie ondersteunen bij het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens. Een andere benaming voor PET is privacy by design en default. Het toepassen van privacy by design en default is verplicht gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming.

Wat zijn Privacy Enhanced Technologies (PET)?

PET is de verzamelnaam voor verschillende technieken in informatiesystemen om de bescherming van persoonsgegevens te ondersteunen. In functionele zin is het toepassen van PET niet moeilijk. Met behulp van PET kan informatie over een persoon, zoals de identiteit en persoonlijke gegevens, worden beschermd.

PET omvat alle technische maatregelen om de privacy te waarborgen. PET kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de identiteitsgegevens los te koppelen van de overige gegevens die zijn vastgelegd over een persoon. Alleen met bepaalde hulpmiddelen kan dan de koppeling worden gemaakt tussen de identificerende gegevens en de overige persoonsgegevens.

Een andere mogelijkheid van PET is het voorkomen dat er überhaupt persoonsgegevens worden vastgelegd, nadat bijvoorbeeld eenmaal de identiteit is vastgesteld. Ook kan door middel van programmatuur worden afgedwongen dat het verstrekken van gegevens altijd voldoet aan het vigerende privacy beleid (‘privacy policies’).

Privacy, PET en AuditConnect

AuditConnect is expert op het gebied van de privacywetgeving. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en hebben jarenlange ervaring met het opstellen en uitvoeren van Privacy beleid, beveiligingsrichtlijnen, verwerkersovereenkomsten, Privacy Impact Assessments (PIA’s) en Privacy Enhanced Technologies (PET).

Met deze ruime ervaring kan AuditConnect uw organisatie effectief en efficiënt ondersteunen bij het onderzoeken van de Privacy benodigdheden voor uw organisatie en met u de maatregelen opstellen zodat u voldoet aan de huidige privacy regels. Voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming door het implementeren van de juiste vorm van PET én het doorlopen van de stappen die benodigd zijn om ook in de toekomst op de juiste manier om te gaan met persoonsgegeven.

AuditConnect levert naast hooggekwalificeerde projectmanagers met ruime ervaring in het Privacy domein ook Privacy Officers met expertise en ervaring op het gebied van gegevensbescherming. Privacy Officers kunnen in-house bij u opereren, maar ook extern. AuditConnect kan verder uw eigen Privacy Officer ondersteunen en voorzien van specialistisch en hoogwaardig privacy advies. Tenslotte levert AuditConnect kant en klare oplossingen voor privacy compliance.

Wat levert PET op?

PET kan worden ingezet om de gegevensbescherming binnen uw organisatie te waarborgen. Daarnaast kan PET uw organisatie in staat stellen de risico’s van inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens beter te voorkomen en te managen. Natuurlijk zijn er ook ‘gewone’ privacy oplossingen, maar deze steunen vaak sterk op organisatorische en procedurele maatregelen. De gegevensbescherming is daarbij zo sterk als de zwakste schakel in het proces. Uit vele beveiligings- en privacy audits is gebleken dat mensen vaak vergeten of nalatig zijn de geëigende beveiligingsmaatregelen consequent toe te passen en te blijven toepassen.

Algemene informatiebeveiliging werkt niet altijd waardoor privacy risico’s ontstaan. Men bouwt dikke en dure muren rond gegevens, maar zonder organisatorische naleving van richtlijnen en procedures voorkomt dat niet het weglekken van gegevens. Het risico wordt niet uitgesloten dat ongeautoriseerde personen toegang krijgen tot persoonsgegevens met alle gevolgen van dien. Met behulp van PET kan een organisatie aan de bron al technische maatregelen treffen en het aantal identificerende gegevens tot het absolute minimum beperken. Daar waar het niet nodig is, wordt de identiteit niet vastgelegd of wordt de identiteit losgekoppeld van de overige persoonsgegevens.

Bent u op zoek naar een Privacy Expert, een Data Protection Officer of een IT-consultant/IT-project manager met kennis op het gebied van de Algemene verordening gegevensbescherming? AuditConnect heeft die consultants voor u!

Voor meer informatie over onze dienstverlening of consultants, neem contact op. Bel 055-3010100 of mail info@auditconnect.nl om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen. We kijken er naar uit om met u samen te werken!

AuditConnect werkt onder andere voor de volgende bedrijven:
logo ActuIT - referentie ActuIT - AuditConnect Logo Axxerion - Axxerion - AuditConnect Logo Berkman Trading - Berkman Trading - AuditConnect logo Capgemini - referentie Capgemini - AuditConnect logo Connexys - referentie Connexys - AuditConnect Logo Gemeente Almere - Gemeente Almere - Privacy Audit - AuditConnect Gemeente Borne - Gemeente Borne - AuditConnect Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam - AuditConnect Logo HR2day - HR2day - AuditConnect INERGY - INERGY - AuditConnect logo BranchSolutions - ISAE 3402 voor BranchSolutions (ACF Software) - AuditConnect logo bosworX - ISAE 3402 voor bosworX ICT - AuditConnect Logo ITON - ITON - AuditConnect Logo Jouw Omgeving - Jouw Omgeving B.V. - AuditConnect Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - AuditConnect Logo Mirabeau - Mirabeau - AuditConnect logo Caresharing - NEN7510 Caresharing - AuditConnect Logo Parnassia - Parnassia Groepp - AuditConnect Logo Progress - Progress - AuditConnect Logo RID De Liemers - RID De Liemers - AuditConnect logo RoutIT - referentie RoutIT - AuditConnect logo Salure - Salure - AuditConnect logo Stichting Gerrit - Stichting Gerrit (ISO 27001 implementatie) - AuditConnect logo UNI-learning - UNI-Learning - AuditConnect logo UNIT4 - ISAE 3402 voor UNIT4 - AuditConnect VSV Noorderpoort - VSV Noorderpoort - AuditConnect