Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

AuditConnect is expert op het gebied van huidige en aankomende (EU-) privacywetgeving en helpt u graag met pragmatische en betaalbare adviezen.

Direct van toepassing op alle EU-lidstaten

De verordening zal na inwerkingtreding rechtstreeks van kracht en toepassing zijn in alle EU-lidstaten, dus ook in Nederland. Door de invoering van de nieuwe verordening zullen de huidige landelijke wetten hiermee vervallen. De concept-verordening richt zich niet alleen op Europese verantwoordelijken, maar ook op niet-EU verantwoordelijken die zich richten op de Europese markt.

Meer bevoegdheden en hogere boetes

De betreffende Europese toezichthouders hebben meer bevoegdheden gekregen onder de nieuwe verordening. Sancties voor overtredingen kunnen variëren van € 10.000.000 of 2% van de jaarlijkse wereldwijde omzet voor lichte overtredingen tot € 20.000.000 of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet voor een ernstige overtredingen.

Meldingen van verwerkingen is vervallen, intern regelen

De plicht tot melding van een verwerking aan de toezichthouder(s) is vervallen. Intern moet een duidelijk (aantoonbaar) overzicht bijgehouden worden van de verwerkingen binnen de organisatie, dit is het zogenoemde verwerkingregister. Dit kan bijvoorbeeld worden bijgehouden door een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), ook wel een Data Protection Officer (DPO) genoemd.

Strenge regels informatiebeveiliging & verplichte PIA’s

Op het gebied van informatiebeveiliging worden strenge eisen gesteld. Voordat met de verwerking wordt gestart moeten de impact en de risico’s van de verwerking op de privacy van de betrokkene worden vastgesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van een PIA (Privacy Impact Assessment). De principes privacy by design en privacy by default moeten ingevoerd worden.

Overige nieuwe wet- en regelgeving

Naast de verordening krijgen organisaties ook te maken met een meldplicht t.a.v. het lekken van persoonsgegevens en ICT-inbreuken. Dit gaat leiden tot een complex privacy landschap waarbij tijdig actie nemen en (preventieve) beveiligingsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Privacy experts van AuditConnect

Onze organisatie is expert op het gebied van huidige en aankomende (EU-) Privacywetgeving. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en hebben jarenlange ervaring met het opstellen en uitvoeren van privacy beleid, beveiligingsrichtlijnen, bewerkersovereenkomsten, Privacy Impact Assessments (PIA’s), Privacy Enhanced Technologies (PET), privacy by design en privacy bij default.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over onze consultants, het bekijken van Cv’s en het bespreken van een vraag of opdracht, neem contact met ons op! Bel 055-3010100 of mail info@auditconnect.nl om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen. Of laat uw gegevens door middel van onderstaande button achter en wij nemen met alle plezier met u contact op. We kijken er naar uit om met u samen te werken.

AuditConnect werkt onder andere voor de volgende bedrijven:
logo ActuIT - referentie ActuIT - AuditConnect Logo Axxerion - Axxerion - AuditConnect Logo Berkman Trading - Berkman Trading - AuditConnect logo Capgemini - referentie Capgemini - AuditConnect logo Connexys - referentie Connexys - AuditConnect Logo Gemeente Almere - Gemeente Almere - Privacy Audit - AuditConnect Gemeente Borne - Gemeente Borne - AuditConnect Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam - AuditConnect Logo HR2day - HR2day - AuditConnect INERGY - INERGY - AuditConnect logo BranchSolutions - ISAE 3402 voor BranchSolutions (ACF Software) - AuditConnect logo bosworX - ISAE 3402 voor bosworX ICT - AuditConnect Logo ITON - ITON - AuditConnect Logo Jouw Omgeving - Jouw Omgeving B.V. - AuditConnect Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - AuditConnect Logo Mirabeau - Mirabeau - AuditConnect logo Caresharing - NEN7510 Caresharing - AuditConnect Logo Parnassia - Parnassia Groepp - AuditConnect Logo Progress - Progress - AuditConnect Logo RID De Liemers - RID De Liemers - AuditConnect logo RoutIT - referentie RoutIT - AuditConnect logo Salure - Salure - AuditConnect logo Stichting Gerrit - Stichting Gerrit (ISO 27001 implementatie) - AuditConnect logo UNI-learning - UNI-Learning - AuditConnect logo UNIT4 - ISAE 3402 voor UNIT4 - AuditConnect VSV Noorderpoort - VSV Noorderpoort - AuditConnect