Privacy - Gegevensuitwisseling-Wbp - AuditConnect

Voldoen aan de Wbp?

Bij het aansluiten van ketens is het noodzakelijk om gegevens te koppelen. Op die manier ontstaat een integraal beeld over de ketens heen. Alleen dán kan effectief en efficiënt een ketenprobleem worden aangepakt en opgelost. Vaak gaat het bij het delen van de gegevens over persoonsgegevens; en in de meeste gevallen zelfs over bijzondere persoonsgegevens. Vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden diverse eisen gesteld aan de uitwisseling. Zo moet o.a. worden vastgesteld of de uitwisseling plaats mag vinden en zo ja, aan welke voorwaarden dan voldaan dient te worden. Hierbij moet gedacht worden aan opslag, vernietiging, hergebruik etc.

AuditConnect en Privacy

AuditConnect heeft met dit en andere projecten ruime ervaring in het domein van het binnen een keten delen van (privacy gevoelige) informatie, persoonlijke benadering, vakmanschap en een goede prijs/kwaliteitverhouding. AuditConnect biedt experts die op korte termijn, professioneel en betaalbaar klanten kunnen ondersteunen bij diverse beheersingsvraagstukken op het gebied van ICT en keteninformatisering.

Meer informatie?

Wilt u kennis maken met wat AuditConnect voor u kan doen? Bel 055-3010100 of mail info@auditconnect.nl om vrijblijvend te praten over referenties, mogelijkheden en oplossingen. Meer lezen? Klik hieronder voor de folder over Keteninformatisering.

AuditConnect helpt u graag verder!

Trainingen gericht op Wbp

AuditConnect geeft ook trainingen gericht op het domein van de Wet bescherming persoonsgegevens, namelijk de 2-daagse Training Privacy & Security en het Wbp. Deze training “Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp” gaat in op alle aspecten waar een organisatie mee te maken heeft op het moment dat persoonsgegevens worden verwerkt of dat leveranciers die voor de organisatie werken die verwerken. Persoonsgegevens worden steeds meer geautomatiseerd verwerkt en dat heeft invloed op de informatiebeveiliging.

Het unieke aan deze training is dat er een relatie wordt gelegd tussen de wetten en richtlijnen enerzijds en de praktische invoering ervan en de relatie met informatiebeveiliging anderzijds. De training is vooral voor deelnemers die zoeken naar praktische handvaten en richtlijnen. Het is dus geen training waarbij de wetten vanuit juridisch oogpunt worden uitgelegd, er wordt wel op de wet ingegaan maar direct een relatie gelegd met de praktijk.

Wilt u meer informatie over de trainingen van AuditConnect? Neem contact op, bel 055-3010100 of mail info@auditconnect.nl om vrijblijvend te praten over referenties, mogelijkheden en oplossingen. AuditConnect helpt u graag verder!

AuditConnect werkt onder andere voor de volgende bedrijven:

logo ActuIT - referentie ActuIT - AuditConnect
Logo Axxerion - Axxerion - AuditConnect
Logo Berkman Trading - Berkman Trading - AuditConnect
logo Connexys - referentie Connexys - AuditConnect
Logo Gemeente Almere - Gemeente Almere - Privacy Audit - AuditConnect
Gemeente Borne - Gemeente Borne - AuditConnect
Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam - AuditConnect
Logo HR2day - HR2day - AuditConnect
INERGY - INERGY - AuditConnect
logo BranchSolutions - ISAE 3402 voor BranchSolutions (ACF Software) - AuditConnect
logo bosworX - ISAE 3402 voor bosworX ICT - AuditConnect
Logo Jouw Omgeving - Jouw Omgeving B.V. - AuditConnect
Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - AuditConnect
logo Caresharing - NEN7510 Caresharing - AuditConnect
Logo Parnassia - Parnassia Groepp - AuditConnect
Logo Progress - Progress - AuditConnect
logo Salure - Salure - AuditConnect
logo Stichting Gerrit - Stichting Gerrit (ISO 27001 implementatie) - AuditConnect
logo UNI-learning - UNI-Learning - AuditConnect
logo UNIT4 - ISAE 3402 voor UNIT4 - AuditConnect
VSV Noorderpoort - VSV Noorderpoort - AuditConnect

Meer referenties Cases / referenties - AuditConnect