Privacy Officer / Functionaris Gegevensbescherming

Bent u op zoek naar een Privacy Officer, een Functionaris Gegevensbescherming (FG), een Privacy Expert of een IT-Security consultant met kennis op het gebied van de Algemene verordening gegevens (AVG)? AuditConnect heeft die mensen voor u!

Privacy Officers van AuditConnect kunnen in-house bij u werkzaam zijn of extern. Als u zelf een Privacy Officer binnen uw organisatie heeft kan AuditConnect deze ondersteunen en voorzien van specialistisch en hoogwaardig privacy advies. Ten slotte levert AuditConnect kant en klare oplossingen voor privacy compliance.

Voor meer informatie over onze consultants, het bekijken van Cv’s van mogelijke kandidaten en het bespreken van de opdracht, neem contact op. Bel 055-3010100 of mail info@auditconnect.nl om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen. We werken graag met u!

Privacy experts van AuditConnect

Onze organisatie is expert op het gebied van huidige en aankomende privacywetgeving. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en hebben jarenlange ervaring met het opstellen en uitvoeren van privacy beleid, beveiligingsrichtlijnen, verwerkersovereenkomsten, Privacy Impact Assessments (PIA’s), Privacy Enhanced Technologies (PET), privacy by design en privacy bij default.

Privacy, PET en AuditConnect

  • We kunnen uw organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van een PIA of deze voor u uitvoeren. Hiermee biedt u uw organisatie een instrument om privacy risico’s in een vroeg stadium op een gestructureerde en heldere manier in beeld te kunnen brengen.
  • Wij kunnen uw organisatie ondersteunen bij het onderzoeken van de Privacy benodigdheden voor uw organisatie;
  • AuditConnect kan de maatregelen opstellen voor u zodat u voldoet aan de EU privacy verordening door het implementeren van de juiste vorm van Privacy Enhanced Technologies (PET) en het doorlopen van de stappen die benodigd zijn om ook in de toekomst op de juiste manier om te gaan met persoonsgegeven.

Trainingen gericht op Privacy

AuditConnect heeft ook trainingen gericht op dit domein namelijk o.a. de 2-daagse training Praktisch omgaan met Privacy & Security en de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze training gaat in op alle aspecten waar een organisatie mee te maken heeft op het moment dat persoonsgegevens worden verwerkt of dat leveranciers die voor de organisatie werken die verwerken. Persoonsgegevens worden steeds meer geautomatiseerd verwerkt en dat heeft invloed op de informatiebeveiliging.

Het unieke aan deze training is dat er een relatie wordt gelegd tussen de wetten en richtlijnen enerzijds en de praktische invoering ervan en de relatie met informatiebeveiliging anderzijds. De training is vooral voor deelnemers die zoeken naar praktische handvaten en richtlijnen. Het is dus geen training waarbij de wetten vanuit juridisch oogpunt worden uitgelegd, er wordt wel op de wet ingegaan maar direct een relatie gelegd met de praktijk.

Tijdens de 2-daagse training krijgen de deelnemers een groot aantal best-practices en sjablonen waarmee ze direct aan de slag kunnen in de eigen organisatie. De training is zeer interactief onder het motto: “learning bij doing”. Het staat daarbij voorop dat u komt om vaardigheden te leren die u direct in uw praktijk kunt toepassen. Meer weten over deze training? Download hier de folder training “Praktisch omgaan met Privacy & Security en de AVG”.

Privacybescherming

Privacybescherming staat in toenemende mate in de belangstelling. Voor een groeiend aantal bedrijven is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens een onderwerp waarmee zij zich in positieve zin willen onderscheiden van concurrerende bedrijven.

Privacybescherming staat in toenemende mate in de belangstelling. Voor een groeiend aantal bedrijven is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens een onderwerp waarmee zij zich in positieve zin willen onderscheiden van concurrerende bedrijven.

Daarnaast worden de boetes voor het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens ook steeds hoger. De Autoriteit Persoonsgegevens kan tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet aan boetes opleggen. Privacy Enhanced Technologies (PET) kunnen een organisatie ondersteunen bij het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens.

Wat zijn Privacy Enhanced Technologies (PET)?

PET is de verzamelnaam voor verschillende technieken in informatiesystemen om de bescherming van persoonsgegevens te ondersteunen. In functionele zin is het toepassen van PET niet moeilijk. Met behulp van PET kan informatie over een persoon, zoals de identiteit en persoonlijke gegevens, worden beschermd.

PET omvat alle technische maatregelen om de privacy te waarborgen. PET kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de identiteitsgegevens los te koppelen van de overige gegevens die zijn vastgelegd over een persoon. Alleen met bepaalde hulpmiddelen kan dan de koppeling worden gemaakt tussen de identificerende gegevens en de overige persoonsgegevens.

Een andere mogelijkheid van PET is het voorkomen dat er überhaupt persoonsgegevens worden vastgelegd, nadat bijvoorbeeld eenmaal de identiteit is vastgesteld. Ook kan door middel van programmatuur worden afgedwongen dat het verstrekken van gegevens altijd voldoet aan het vigerende privacy beleid (‘privacy policies’). Lees hier meer over PET.

Wat levert PET op?

PET kan worden ingezet om de gegevensbescherming binnen uw organisatie te waarborgen. Daarnaast kan PET uw organisatie in staat stellen de risico’s van inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens beter te voorkomen en te managen. Natuurlijk zijn er ook ‘gewone’ privacy oplossingen, maar deze steunen vaak sterk op organisatorische en procedurele maatregelen. De gegevensbescherming is daarbij zo sterk als de zwakste schakel in het proces. Uit vele beveiligings- en privacy audits is gebleken dat mensen vaak vergeten of nalatig zijn de geëigende beveiligingsmaatregelen consequent toe te passen en te blijven toepassen.

Gegevensbescherming

Algemene informatiebeveiliging werkt niet altijd waardoor privacy risico’s ontstaan. Men bouwt dikke en dure muren rond gegevens, maar zonder organisatorische naleving van richtlijnen en procedures voorkomt dat niet het weglekken van gegevens. Het risico wordt niet uitgesloten dat ongeautoriseerde personen toegang krijgen tot persoonsgegevens met alle gevolgen van dien.

Met behulp van PET kan een organisatie aan de bron al technische maatregelen treffen en het aantal identificerende gegevens tot het absolute minimum beperken. Daar waar het niet nodig is, wordt de identiteit losgekoppeld van de overige persoonsgegevens.

AuditConnect

AuditConnect heeft IT-experts op het gebied van Privacy en IT-Security. Onze aanpak is no-nonsense en resulteert in pragmatische en betrouwbare oplossingen en adviezen. Wij realiseren deze oplossingen tegen betaalbare tarieven.

Bel 055-3010100 of mail info@auditconnect.nl om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen. We kijken er naar uit om met u samen te werken!

AuditConnect werkt onder andere voor de volgende bedrijven:
logo ActuIT - referentie ActuIT - AuditConnect Logo Axxerion - Axxerion - AuditConnect Logo Berkman Trading - Berkman Trading - AuditConnect logo Capgemini - referentie Capgemini - AuditConnect logo Connexys - referentie Connexys - AuditConnect Logo Gemeente Almere - Gemeente Almere - Privacy Audit - AuditConnect Gemeente Borne - Gemeente Borne - AuditConnect Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam - AuditConnect Logo HR2day - HR2day - AuditConnect INERGY - INERGY - AuditConnect logo BranchSolutions - ISAE 3402 voor BranchSolutions (ACF Software) - AuditConnect logo bosworX - ISAE 3402 voor bosworX ICT - AuditConnect Logo ITON - ITON - AuditConnect Logo Jouw Omgeving - Jouw Omgeving B.V. - AuditConnect Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - AuditConnect Logo Mirabeau - Mirabeau - AuditConnect logo Caresharing - NEN7510 Caresharing - AuditConnect Logo Parnassia - Parnassia Groepp - AuditConnect Logo Progress - Progress - AuditConnect Logo RID De Liemers - RID De Liemers - AuditConnect logo RoutIT - referentie RoutIT - AuditConnect logo Salure - Salure - AuditConnect logo Stichting Gerrit - Stichting Gerrit (ISO 27001 implementatie) - AuditConnect logo UNI-learning - UNI-Learning - AuditConnect logo UNIT4 - ISAE 3402 voor UNIT4 - AuditConnect VSV Noorderpoort - VSV Noorderpoort - AuditConnect