Cloud Services voor het Hoger Onderwijs

Het Hoger Onderwijs stelt eisen aan de dienstverlening van haar leveranciers, zo ook aan de ICT- en Cloud-leveranciers. Voor deze leveranciers zijn specifieke criteria opgesteld, namelijk het normenkader Cloud Services voor het Hoger Onderwijs. Hierin staan eisen beschreven met betrekking tot vertrouwelijkheid, privacy, eigendom en beschikbaarheid van gegevens.

Deze bepalingen geven onderwijsinstellingen een goede basis voor contracten met hun toeleveranciers van ICT-diensten. Dit kunnen ICT-diensten die gebruikt worden voor onderwijs, onderzoek en ook bedrijfsvoering van een instelling. Het gaat dan vooral over de wijze waarop gegevens worden opgeslagen en/of verwerkt, binnen of bij een ICT-omgeving van een leverancier van een Hoger Onderwijs.

Wilt u ook voldoen aan het normenkader Cloud Services voor het Hoger Onderwijs? AuditConnect is bekend met het normenkader en kan de audit daarom efficiënt en vlot voor u uitvoeren. Bel AuditConnect 055-3010100 voor advies, TPM en audit!

Wat is een audit of TPM?

Met een Derden Verklaring of Third Party Mededeling (TPM) wordt een verklaring afgegeven door een onafhankelijk audit partij over de kwaliteit van een ICT-dienstverlening en - beheersing van een organisatie. We noemen dit een TPM of Third Party Mededeling omdat de eerste partij de producent/leverancier is, de tweede partij is de klant/afnemer en de derde partij is de onafhankelijke derde.

De verklaring gaat vooral over de aantoonbaarheid en de auditor toetst de opzet, bestaan en werking. Bij opzet wordt er getoetst of een ontwerp is. Bij het bestaan wordt er geverifieerd of de processen in de organisatie aanwezig zijn. Bij de werking wordt er gekeken of de processen werken conform de opzet. Hiermee verklaart een onafhankelijke Register EDP auditor met zijn bevindingen middels een (Assurance) rapport over een organisatie (aan de hand van de vooraf opgestelde criteria/normen) of de genoemde producten en beheerprocessen voldoen aan die toetsing.

Met een TPM getoetst aan het normenkader Cloud Services voor het Hoger Onderwijs, kan een ICT-organisatie aantonen dat zij volgens deze richtlijnen van dit normenkader is gecontroleerd door een derde partij. Het geeft aan in hoeverre de organisatie voldoet aan dit normenkader. Verder toont het aan dat een organisatie al met de wensen en eisen rekening houdt van het Hoger Onderwijs en een (mogelijke) samenwerking hiermee. Kortom: het geeft aan dat een organisatie graag gezien wil worden als betrouwbare leverancier voor het Hoger Onderwijs.

Wilt u een audit uit laten voeren?

AuditConnect beschikt over ervaren en kundige EDP-auditors, is aangesloten bij de Nederlandse Organisatie van Register EDP-auditors (NOREA) en kan als onafhankelijke instantie de derden verklaring opstellen.

Onze geregistreerde IT-auditors komen graag met u in contact, bel 055-3010100 of mail info@auditconnect.nl ons om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen.

AuditConnect werkt onder andere voor de volgende bedrijven:
logo ActuIT - referentie ActuIT - AuditConnect Logo Axxerion - Axxerion - AuditConnect Logo Berkman Trading - Berkman Trading - AuditConnect logo Capgemini - referentie Capgemini - AuditConnect logo Connexys - referentie Connexys - AuditConnect Logo Gemeente Almere - Gemeente Almere - Privacy Audit - AuditConnect Gemeente Borne - Gemeente Borne - AuditConnect Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam - AuditConnect Logo HR2day - HR2day - AuditConnect INERGY - INERGY - AuditConnect logo BranchSolutions - ISAE 3402 voor BranchSolutions (ACF Software) - AuditConnect logo bosworX - ISAE 3402 voor bosworX ICT - AuditConnect Logo ITON - ITON - AuditConnect Logo Jouw Omgeving - Jouw Omgeving B.V. - AuditConnect Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - AuditConnect Logo Mirabeau - Mirabeau - AuditConnect logo Caresharing - NEN7510 Caresharing - AuditConnect Logo Parnassia - Parnassia Groepp - AuditConnect Logo Progress - Progress - AuditConnect Logo RID De Liemers - RID De Liemers - AuditConnect logo RoutIT - referentie RoutIT - AuditConnect logo Salure - Salure - AuditConnect logo Stichting Gerrit - Stichting Gerrit (ISO 27001 implementatie) - AuditConnect logo UNI-learning - UNI-Learning - AuditConnect logo UNIT4 - ISAE 3402 voor UNIT4 - AuditConnect VSV Noorderpoort - VSV Noorderpoort - AuditConnect