IT audit voor gemeenten

AuditConnect heeft op basis van haar jarenlange ervaring van het werken in de overheidssector en in/met gemeenten, specifieke audits en onderzoeken ontwikkeld voor deze branche.

De ontwikkelingen op het gebied van informatisering binnen de gemeenten bepalen tegenwoordig voor een groot deel het gezicht van de gemeente. De VNG en het kabinet zijn het eens dat gemeenten dé toegangspoort tot de overheid moeten worden. Steeds meer processen en producten van de overheid worden gedigitaliseerd en er zijn veel projecten binnen gemeenten gestart (of lopen al) om dit mogelijk te maken. Door die informatisering verschuift het controleproces steeds meer van handmatig controles naar (geautomatiseerde) ICT-controles en ook het volume neemt toe.

Daarom heeft AuditConnect middelen ontwikkeld speciaal om ICT-controles uit te kunnen voeren rekening houdend met de branche-specifieke wensen van gemeentelijke ICT.

AuditConnect, ICT en gemeenten

Wij zijn een onafhankelijk kantoor dat gemeenten graag ondersteunt, adviseert en onderzoeken uitvoert op het gebied van strategische, tactische en operationele ICT-vraagstukken. Hierbij kunt u denken aan onder andere betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit.

AuditConnect biedt experts die op korte termijn, professioneel, duidelijke en betaalbare audits kunnen uitvoeren. De medewerkers zijn gecertificeerde IT-auditors (RE’s) en lid van de Nederlandse Organisatie van EDP- auditors (NOREA) en gebonden aan de “Code of Ethics”.

Overzicht van audits & onderzoeken

  • Algemene IT-audits bij gemeenten en koppelingen
  • ICT-contracten, optimaliseren van de outsourcingsrelaties
  • DigiD-audit
  • ICT-advies aan de rekenkamers
  • Onafhankelijk ICT- en beleidsadvisering gemeenten op maat
  • betrouwbaarheid van de Gemeentelijke Basisadministratie van persoonsgegevens (GBA)
  • managementinformatie voor het College en de Raad.
  • Informatie-uitwisseling met derden
  • Beheersing van ICT-projecten

IT-audits en koppelingen

Juistheid van de verstrekte informatie is voor alle spelers binnen de gemeente van allergrootste belang. Doordat steeds meer gegevens in systemen komen en het aantal koppelingen tussen systemen toeneemt, is het niet meer eenvoudig om de juistheid aan te tonen. Het uitvoeren van een IT-audit door AuditConnect kan u antwoord geven over de mate van betrouwbaarheid van de verstrekte informatie.

ICT-contracten, optimaliseren van de outsourcingsrelaties

Op het leveren van producten en diensten zoals netwerken, servers, werkplekken, etc. gaan gemeenten vaak relaties aan met grote partijen en zijn op maat gemaakte afspraken zelden mogelijk.

Met een audit/onderzoek op ICT-contract(en) worden huidige contracten die u als gemeente met uw ICT-leveranciers heeft doorgelicht en beoordeelt. Met het onderzoeksrapport krijgt u een duidelijk, helder en objectief beeld van de afspraken die er met uw ICT-leverancier(s) zijn. Met deze informatie kan u onvolkomenheden of tekortkomingen oplossen, voordat u ermee wordt geconfronteerd in uw dienstverlening.

Ook bij ontevredenheid over de dienstverlening is het voor gemeenten vaak lastig om ‘de vinger op de zere plek te leggen’. AuditConnect kan op basis van uw vragen een onderzoek uitvoeren bij de leverancier zodat u grip krijgt op de problemen.

Hoe afhankelijker uw werkzaamheden van ICT wordt, hoe belangrijker het is om de afspraken hierover goed contractueel en met SLA’s vast te leggen.

DigiD-audit

Het DigiD-assessments dient jaarlijks uitgevoerd te worden en AuditConnect doet die graag voor u. Met haar uitgebreide kennis op dit gebied kunnen we die snel en effectief voor u realiseren. Het assessment bestaat uit een audit en afhankelijk van de gemeentelijke ICT-infrastructuur uit één of meer penetratietesten.

ICT-advies aan de rekenkamers

De rekenkamers hebben bij de meeste gemeenten de focus gelegd op doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid. AuditConnect kan de Rekenkamers voorzien van kennis op het moment dat aan ICT gerelateerde issues moeten worden onderzocht.

Onafhankelijk advies op maat

Klankborden met een professional is voor iedere organisatie van belang. Hierbij dient onafhankelijkheid te zijn gewaarborgd. AuditConnect is onafhankelijk en voert alleen IT-audits uit en geeft daaraan gerelateerde adviezen. Zij heeft geen enkele relatie met andere partijen waardoor haar medewerkers kunnen adviseren over datgene dat het beste aansluit bij uw gemeente.

Zekerheid op het gebied van informatie en ICT

Voor alle partijen binnen de gemeenten is zekerheid op het gebied vakinformatie en ICT van belang. Wij onderkennen dan ook de variëteit aan wensen op het gebied van IT- auditing binnen de gemeenten, variërend van een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de Gemeentelijke Basisadministratie van persoonsgegevens (GBA) tot het onderzoeken van de managementinformatie die aan het College en de Raad wordt verstrekt.

Informatie uitwisseling met derden

Het werken met verbonden partijen maakt het beheersen van de ICT-omgeving en de informatie van een gemeente complex. Door de ervaring die AuditConnect heeft met het werken in gemeenten en overheidsomgevingen kan er in een korte tijd door middel van een onderzoek het kluwen aan relaties in ogenschouw genomen worden en een uitspraak gedaan worden over de effectiviteit, efficiency, beveiliging en betrouwbaarheid van onder andere de informatie-uitwisseling.

Beheersing van ICT-projecten

Kwaliteitsborging bij ICT-projecten is heel belangrijker en succesvol projecten afronden is gezien de beperkte (financiële) middelen van groot belang. AuditConnect biedt goede (interim) consultants met ervaring in het overheidsdomein en met keteninformatisering die u graag helpen door het leiden, adviseren of ondersteunen van projecten.

Welke audit of onderzoek?

Specifiek op het gebied van audits is bijvoorbeeld de DigiD-audit of ISAE 3402 of meer algemene IT-audits zoals de Security audit en de Privacy audit. AuditConnect heeft een breed scala aan audits en onderzoeken die ze voor u kan verzorgen.

Onze geregistreerde IT-auditors komen graag met u in contact, bel 055-3010100 of mail info@auditconnect.nl ons om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen.

Rustig nog eens de informatie doorlezen? Download hier de folder IT Auditing voor gemeenten.

AuditConnect werkt onder andere voor de volgende bedrijven:
logo ActuIT - referentie ActuIT - AuditConnect Logo Axxerion - Axxerion - AuditConnect Logo Berkman Trading - Berkman Trading - AuditConnect logo Capgemini - referentie Capgemini - AuditConnect logo Connexys - referentie Connexys - AuditConnect Logo Gemeente Almere - Gemeente Almere - Privacy Audit - AuditConnect Gemeente Borne - Gemeente Borne - AuditConnect Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam - AuditConnect Logo HR2day - HR2day - AuditConnect INERGY - INERGY - AuditConnect logo BranchSolutions - ISAE 3402 voor BranchSolutions (ACF Software) - AuditConnect logo bosworX - ISAE 3402 voor bosworX ICT - AuditConnect Logo ITON - ITON - AuditConnect Logo Jouw Omgeving - Jouw Omgeving B.V. - AuditConnect Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - AuditConnect Logo Mirabeau - Mirabeau - AuditConnect logo Caresharing - NEN7510 Caresharing - AuditConnect Logo Parnassia - Parnassia Groepp - AuditConnect Logo Progress - Progress - AuditConnect Logo RID De Liemers - RID De Liemers - AuditConnect logo RoutIT - referentie RoutIT - AuditConnect logo Salure - Salure - AuditConnect logo Stichting Gerrit - Stichting Gerrit (ISO 27001 implementatie) - AuditConnect logo UNI-learning - UNI-Learning - AuditConnect logo UNIT4 - ISAE 3402 voor UNIT4 - AuditConnect VSV Noorderpoort - VSV Noorderpoort - AuditConnect