System audit uit laten voeren?

Bij een System Audit kan AuditConnect het complete operationele informatie systeem binnen uw organisatie beoordelen. Binnen IT-auditing worden 2 onderdelen onderzocht in de verschillende typen audits:

  1. Technical Audit, waarin de technische infrastructuur van een organisatie wordt onderzocht.
  2. System Audit, waarin het operationele informatiesysteem van een organisatie wordt onderzocht.

We gaan als eerste in op de System Audit, ook wel genoemd het operationeel systeem audit. Verderop in dit stuk worden ook de Technical Audit toegelicht.

De System Audit (of operationeel systeem audit) wordt vaak toegepast als er binnen een organisatie wordt nagedacht over significante keuzes ten aanzien van het informatiesysteem van het bedrijf.
De keuzes kunnen zijn:

  • Overgaan naar een nieuw aan te schaffen informatiesysteem
  • Nieuwe/aanvullende componenten van een systeem erbij te kopen
  • Ingrijpende aanpassingen te verrichten op het bestaande informatiesysteem.

Dit proces wordt vaak gestart naar aanleiding van het herzien van de kosten van onderhoud van het bestaande systeem. Deze stijgen exponentieel door de tijd heen en op een zeker moment wordt het raadzaam om te overwegen om andere keuzes te gaan maken ten aanzien van het systeem, de componenten, mogelijkheden en aanpassingen.Ook veranderingen in het productieproces, de organisatie, samenwerkingen etc. kunnen aanleiding geven om een System Audit uit te gaan voeren.

Deze audit is erop gericht om de risico’s en de kosten van de verschillende alternatieven goed tegen elkaar af te kunnen wegen zodat een verantwoorde keuze kan worden gemaakt ten aanzien van de wensen en eisen van het informatiesysteem nu en in de toekomst.

Het verschil tussen een System Audit en een Technical Audit (of Technische systeemaudit) is dat deze meestal direct na de ingebruikname van een informatiesysteem wordt uitgevoerd om het nieuwe of aangepaste systeem technisch door te lichten. Deze audit is erop gericht om de maximale performance uit het systeem te halen en het optimaal inrichten van het beheer van het nieuwe systeem.

Het rapport van deze audit bevat de elementen systeemopzet, de programmatuur, netwerk en database zeggen en daarnaast ook vooral ingaan op het technisch onderhoud, beheer en service alsmede de kwaliteit en beschikbaarheid van de documentatie.

Daarnaast is er ook de Functionele systeemaudit. Deze wordt voornamelijk toegepast om een objectief oordeel te verkrijgen ten aanzien van de beheersbaarheid en controleerbaarheid van het systeem. Items in het rapport zullen dus vooral ingaan op items zoals functiescheiding, controle totalen, management informatie en toegang.

AuditConnect biedt experts die op korte termijn, professioneel, duidelijke en betaalbare audits kunnen uitvoeren. Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Organisatie van Register EDP-auditors (NOREA). Bij een IT-audit beoordelen wij een deel van, of zelfs de complete automatisering binnen uw organisatie en de organisatie van uw automatisering. Vraag vrijblijvend meer informatie aan.

AuditConnect adviseert uw bedrijf graag over de kwaliteit van uw ICT. Hierbij kunt u denken aan onder andere betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit. In een algemene ICT-audit voeren wij in een kort tijdsbestek een deskundig, onpartijdig en onafhankelijk onderzoek uit. Zo houden wij uw organisatie een spiegel voor op het gebied van automatisering en bieden we u de instrumenten voor betere prestaties. Een investering die zichzelf terugverdient.

Welke audit of onderzoek?

Specifiek op het gebied van audits is bijvoorbeeld de DigiD-audit of ISAE 3402 of meer algemene IT-audits zoals de Security audit en de Privacy audit. AuditConnect heeft een breed scala aan audits en onderzoeken die ze voor u kan verzorgen, TPM, SSAE 16, Pentesten, Ethical hacker, ISAE 3000, System audit, Continuïteits-audit, Informatiebeveiliging, EDP-audit, ISO 27001, ISO 27002, ISO 27005, Informatiebeleid, Implementatie en auditing van General IT Controls en IT-audit bij gemeenten. Hiernaast vindt u een overzicht van onze diensten met meer informatie per onderzoek/audit.

Wilt u een audit uit laten voeren of advies over welke audit relevant is voor u?

Onze geregistreerde IT-auditors komen graag met u in contact, bel 055-3010100 of mail info@auditconnect.nl ons om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen.

Audit trainingen

Wij geven ook trainingen op het gebied van audits waarin deelnemer via de hands-on oefeningen de essentials van de IT-audit en de werking van de verschillende onderdelen van IT-governance leren. Onze uitgebreide praktijkervaring heeft geresulteerd in een programma met de essentiële onderdelen van de IT-audit. De deelnemer is bijvoorbeeld na het volgen van de training IT-audit Essentials in staat om zelfstandig een IT-audit uit te voeren en te analyseren wanneer een EDP-auditor moet worden ingeschakeld.

AuditConnect werkt onder andere voor de volgende bedrijven:
logo ActuIT - referentie ActuIT - AuditConnect Logo Axxerion - Axxerion - AuditConnect Logo Berkman Trading - Berkman Trading - AuditConnect logo Capgemini - referentie Capgemini - AuditConnect logo Connexys - referentie Connexys - AuditConnect Logo Gemeente Almere - Gemeente Almere - Privacy Audit - AuditConnect Gemeente Borne - Gemeente Borne - AuditConnect Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam - AuditConnect Logo HR2day - HR2day - AuditConnect INERGY - INERGY - AuditConnect logo BranchSolutions - ISAE 3402 voor BranchSolutions (ACF Software) - AuditConnect logo bosworX - ISAE 3402 voor bosworX ICT - AuditConnect Logo ITON - ITON - AuditConnect Logo Jouw Omgeving - Jouw Omgeving B.V. - AuditConnect Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - AuditConnect Logo Mirabeau - Mirabeau - AuditConnect logo Caresharing - NEN7510 Caresharing - AuditConnect Logo Parnassia - Parnassia Groepp - AuditConnect Logo Progress - Progress - AuditConnect Logo RID De Liemers - RID De Liemers - AuditConnect logo RoutIT - referentie RoutIT - AuditConnect logo Salure - Salure - AuditConnect logo Stichting Gerrit - Stichting Gerrit (ISO 27001 implementatie) - AuditConnect logo UNI-learning - UNI-Learning - AuditConnect logo UNIT4 - ISAE 3402 voor UNIT4 - AuditConnect VSV Noorderpoort - VSV Noorderpoort - AuditConnect