Privacyverklaring

AuditConnect B.V. (hierna: AuditConnect) hecht veel waarde aan privacy. Onze omgang met privacy stemt overeen met de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze AuditConnect persoonsgegevens gebruikt.

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld naam, locatiegegevens, IP-adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Zakelijke relaties

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de producten en diensten die AuditConnect levert. Ook worden de persoonsgegevens gebruikt voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand van AuditConnect. We verwerken hiervoor onder andere naam, emailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, fiscale gegevens en de bijbehorende zakelijke correspondentie. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan opdrachtgevers of leveranciers van AuditConnect indien dit noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van dienstverlening van AuditConnect. De grondslag voor deze verwerkingen is het gerechtvaardigd belang van AuditConnect, of het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om de afgesloten overeenkomst met u na te komen.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor AuditConnect. Na het beëindigen van de zakelijke overeenkomst of de zakelijke relatie worden de persoonsgegevens van de opdracht of samenwerking tot maximaal zeven jaren na beëindiging van de overeenkomst bewaard, conform de fiscale bewaarplicht. Auditrapportages met bijbehorende bewijslast moet AuditConnect conform de richtlijnen van de NOREA ook zeven jaar bewaren.

Klanten en overige relaties van AuditConnect ontvangen enkele keren per jaar de nieuwsbrief. Afmelden kan eenvoudig door gebruik te maken van de afmeldknop die in elke nieuwsbrief is opgenomen. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van AuditConnect.

Overige betrokkenen

AuditConnect is expert in het uitvoeren van IT-audits en consultancy op het gebied van Informatiebeveiliging en de AVG. Bij het uitvoeren van haar dienstverlening kan AuditConnect in aanraking komen met persoonsgegevens van derden in de systemen en informatiedragers van de opdrachtgever. Welke persoonsgegevens dit zijn is afhankelijk van de data die de opdrachtgever verwerkt of verstrekt voor de opdracht. Conform de richtlijnen van de NOREA moet AuditConnect onderzochte bewijslast zeven jaar bewaren. Het kan voorkomen dat deze bewijslast persoonsgegevens bevatten van derden gelieerd aan de opdrachtgever. De grondslag voor deze verwerking is de wettelijke verplichting die rust op AuditConnect als opdrachtnemer. AuditConnect zal waar mogelijk persoonsgegevens anonimiseren of pseudonimiseren.


Contactformulier

Het contactformulier kan gebruikt worden om AuditConnect vragen te stellen of aanvragen doen over de producten van en dienstverlening door AuditConnect. Hiervoor vragen wij de naam, e-mailadres en telefoonnummer van de indiener van het formulier. De verwerking van de persoonlijke informatie is noodzakelijk om de vraag of opmerking op de juiste manier te kunnen verwerken. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en zijn afhankelijk van de inhoud van het bericht. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van AuditConnect.

Doorgifte

AuditConnect verwerkt enkel persoonsgegevens binnen de Europees Economische Ruimte (EER).

Cookies

De hoofdregel voor het plaatsen van cookies is dat de websitebezoeker toestemming moet geven voor het plaatsen van cookies. In artikel 11.7a Telecommunicatiewet staan uitzonderingen op deze regel. Deze stelt ook dat indien cookies geen of geringe gevolgen hebben voor de privacy van bezoekers dan is toestemming van de bezoeker niet noodzakelijk. De website van AuditConnect plaatst alleen functionele of analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor de privacy van bezoekers.

Livechat

AuditConnect maakt gebruik van Livechat om bezoekers met vragen te woord te staan. Livechat plaatst -nadat de bezoeker toestemming heeft gegeven- een pixel om het gedrag van de klant te analyseren, daarnaast wordt de pixel gebruikt bij hulp of informatie aanvragen. Het IP-adres wordt niet geregisteerd.

Google Analytics

Specifiek voor Google Analytics heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een handleiding geschreven om Google Analytics privacy-vriendelijk in te stellen. Hierdoor is het niet noodzakelijk om toestemming te vragen voor het plaatsen van Google Analytics.

Enkele maatregelen die geïmplementeerd zijn:

  • Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
  • De laatste drie cijfers van het IP-adres wordt verwijderd en dus niet verwerkt;
  • De gegevens worden niet gedeeld met Google ten behoeve van hun eigen dienstverlening.

Google heeft daarnaast een tool ontwikkeld waarmee de bezoeker kan voorkomen dat Google Analytics data verzamelt, deze tool is hier te vinden. Meer informatie over Google Analytics.

Google Tag Manager

De website van AuditConnect maakt gebruik van Google Tag Manager. Door middel van Google Tag Manager kunnen we de website eenvoudig aanpassen. We gebruiken Google Tag Manager niet voor marketing doeleinden.

Hotjar

Hotjar helpt AuditConnect om haar website te analyseren en verbeteringen door te voeren op het gebied van gebruikersvriendelijkheid.

Inzage en wijzigen van u gegevens

Voor vragen of als er behoefte is om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u hebben, kan altijd contact met ons opgenomen worden. Gebruik hiervoor de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

AuditConnect is verplicht betrokkene (iemand van wie AuditConnect persoonsgegevens verwerkt) de volgende rechten te verschaffen:

  1. Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens AuditConnect over betrokkene heeft en met welk doel;
  2. Inzage te verschaffen in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
  3. De optie tot het laten corrigeren en rectificeren van fouten en onjuistheden in de data van de betrokkene;
  4. Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens van betrokkene.
  5. Het intrekken van gegeven toestemming van de betrokkene.
  6. Bezwaar mogelijk maken tegen een verwerking van persoonsgegevens van betrokkene.

Het is van belang dat bij het bovenstaande AuditConnect duidelijk weet wie betrokkene is, zodat er geen gegevens van de verkeerde persoon aangepast of verwijdert worden. AuditConnect zal dit ook indien nodig vooraf verifiëren.

Klacht indienen

Indien er reden is om aan te nemen dat AuditConnect u niet op de juiste manier helpt of op een verkeerde manier omgaan met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen omtrent privacy kan contact worden opgenomen via onderstaande contactgegevens:

AuditConnect B.V.
Jean Monnetpark 11
7336 BA Apeldoorn
055 - 3010100
info@auditconnect.nl
AuditConnect werkt onder andere voor de volgende bedrijven:
logo ActuIT - referentie ActuIT - AuditConnect Logo Axxerion - Axxerion - AuditConnect Logo Berkman Trading - Berkman Trading - AuditConnect logo Capgemini - referentie Capgemini - AuditConnect logo Connexys - referentie Connexys - AuditConnect Logo Gemeente Almere - Gemeente Almere - Privacy Audit - AuditConnect Gemeente Borne - Gemeente Borne - AuditConnect Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam - AuditConnect Logo HR2day - HR2day - AuditConnect INERGY - INERGY - AuditConnect logo BranchSolutions - ISAE 3402 voor BranchSolutions (ACF Software) - AuditConnect logo bosworX - ISAE 3402 voor bosworX ICT - AuditConnect Logo ITON - ITON - AuditConnect Logo Jouw Omgeving - Jouw Omgeving B.V. - AuditConnect Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - AuditConnect Logo Mirabeau - Mirabeau - AuditConnect logo Caresharing - NEN7510 Caresharing - AuditConnect Logo Parnassia - Parnassia Groepp - AuditConnect Logo Progress - Progress - AuditConnect Logo RID De Liemers - RID De Liemers - AuditConnect logo RoutIT - referentie RoutIT - AuditConnect logo Salure - Salure - AuditConnect logo Stichting Gerrit - Stichting Gerrit (ISO 27001 implementatie) - AuditConnect logo UNI-learning - UNI-Learning - AuditConnect logo UNIT4 - ISAE 3402 voor UNIT4 - AuditConnect VSV Noorderpoort - VSV Noorderpoort - AuditConnect