18 September 2014

Actualiteitenzender raadpleegt AuditConnect over Privacy in het Sociaal Domein

Door de ervaring van AuditConnect in het Sociaal Domein vooral rondom de Decentralisaties, heeft een actualiteitenzender gevraagd in hoeverre de huidige wet- en regelgeving toereikend is voor een effectieve en efficiënte aanpak bij de Gemeenten.

De zender geeft aan dat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) de Minister heeft gewaarschuwd dat gemeenten de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet kunnen opschorten als gevolg van een “lerende praktijk”. Sommige Gemeenten vinden daarentegen dat dit wel zal moeten omdat ze anders de nieuwe regietaken na decentralisatie van bijvoorbeeld de Jeugdzorg niet vanaf 1 januari uit kunnen voeren.

De experts van AuditConnect menen dat de dit momenteel toereikend is en dat Privacy wel een belangrijk aandachtpunt is in de diverse projecten waar zij aan meewerken. Het advies en de werkwijze van AuditConnect aan/bij Gemeenten is dan ook altijd om van meet af aan rekening te houden met de eisen die de Wbp stelt aan de verwerking van persoonsgegevens (Privacy bij Design).

In de bijna afgeronde wetgevingstrajecten als in de beleidsvisie van het Kabinet wordt niet geopteerd voor het op centraal niveau opstellen van nadere, richtinggevende kaders waarbinnen gemeenten bij de verwerking van persoonsgegevens (zullen) moeten blijven. Dat geeft spanning, gemeenten willen gelet op de uitspraak van het CBP meer duidelijkheid.

Voor meer informatie over de Privacy projecten of andere projecten van AuditConnect in het Sociaal Domein kunt u contact opnemen met Joël Smit op 06-29508866 of gebruik onderstaande informatiebutton om uw gegevens achter te laten, dan nemen wij met plezier contact met u op.

AuditConnect werkt onder andere voor de volgende bedrijven:
logo ActuIT - referentie ActuIT - AuditConnect Logo Axxerion - Axxerion - AuditConnect Logo Berkman Trading - Berkman Trading - AuditConnect logo Capgemini - referentie Capgemini - AuditConnect logo Connexys - referentie Connexys - AuditConnect Logo Gemeente Almere - Gemeente Almere - Privacy Audit - AuditConnect Gemeente Borne - Gemeente Borne - AuditConnect Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam - AuditConnect Logo HR2day - HR2day - AuditConnect INERGY - INERGY - AuditConnect logo BranchSolutions - ISAE 3402 voor BranchSolutions (ACF Software) - AuditConnect logo bosworX - ISAE 3402 voor bosworX ICT - AuditConnect Logo ITON - ITON - AuditConnect Logo Jouw Omgeving - Jouw Omgeving B.V. - AuditConnect Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - AuditConnect Logo Mirabeau - Mirabeau - AuditConnect logo Caresharing - NEN7510 Caresharing - AuditConnect Logo Parnassia - Parnassia Groepp - AuditConnect Logo Progress - Progress - AuditConnect Logo RID De Liemers - RID De Liemers - AuditConnect logo RoutIT - referentie RoutIT - AuditConnect logo Salure - Salure - AuditConnect logo Stichting Gerrit - Stichting Gerrit (ISO 27001 implementatie) - AuditConnect logo UNI-learning - UNI-Learning - AuditConnect logo UNIT4 - ISAE 3402 voor UNIT4 - AuditConnect VSV Noorderpoort - VSV Noorderpoort - AuditConnect