Nieuwsoverzicht

31 Oktober 2014

Rivierenland nu ook aan de slag met AuditConnect en Intergrip

AuditConnect mag RMC-regio Rivierenland begeleiden om de software van Intergrip te implementeren voor de monitoring en doorgang VO-MBO. Hiervoor wordt o.a. het vernieuwde Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) geďmplementeerd, het aanmeldingsproces aangepakt en advies gegeven over de werk- en procesflow rondom de monitoring om deze zo optimaal mogelijk te krijgen. Lees verder

31 Oktober 2014

DigiD-audit Maastricht gegund aan AuditConnect!

AuditConnect is expert op het gebied van DigiD-audits, IT-Audits en Security Scans. Onze medewerkers zijn gekwalificeerde IT-auditors en geregistreerd bij NOREA. Hierdoor is de klant verzekerd van de juiste kennis en kunde. Lees verder

30 Oktober 2014

Startbijeenkomst “De Overstap”

AuditConnect presenteerde onlangs in de RMC regio Utrecht bij de Startbijeenkomst “De Overstap” voor ongeveer 150 vertegenwoordigers van het VO, MBO en de Leerplicht de uitleg van het nieuwe digitaal doorstroomdossier (DDD) en de vernieuwde procedure. Lees verder

28 Oktober 2014

Meldplicht datalekken

Organisaties zijn waarschijnlijk binnenkort verplicht een melding te maken bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) wanneer er geconstateerd wordt dat er inbreuk is gemaakt op hun beveiligingsmaatregelen, waarbij persoonsgegevens (mogelijk) toegankelijk zijn geweest. Lees verder

27 Oktober 2014

Her-audit opdracht gemeente Goirle gekregen

AuditConnect heeft de opdracht gegund gekregen om de gemeente Goirle te her-auditen op de DigiD-audit van 2013. In dat toenmalige rapport waren wat tekortkomingen geconstateerd en de gemeente Goirle is er nu klaar voor om deze opnieuw te laten auditen om zo aan te tonen dat zij de zaken rondom de DigiD en informatiebeveiliging goed op orde heeft. Lees verder

24 Oktober 2014

Gestart met de DigiD-audit van de gemeente Borne

Het assessment bestaat uit een audit en afhankelijk van de gemeentelijke ICT-infrastructuur uit één of meer penetratietesten. AuditConnect kan beide onderdelen verzorgen. Lees verder

23 Oktober 2014

Er is nog plek op de IT-audit Essentials training nov/dec!

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar op onze training dus wacht niet te lang maar meldt je aan op info@auditconnect.nl! Tijdens deze training leert de deelnemer aan de hand van hands-on oefeningen de Essentials van de IT-audit en de werking van de verschillende onderdelen van IT-governance. De uitgebreide praktijkervaring van de consultants van AuditConnect heeft geresulteerd in een programma met de essentiële onderdelen van de IT-audit. Lees verder

20 Oktober 2014

ITIL Audit bij Parnassia Groep succesvol afgerond

AuditConnect heeft onlangs een ITILv3 Audit bij De Parnassia Groep uit Den Haag mogen uitvoeren en succesvol afgerond. De Parnassia Groep, specialist in geestelijke gezondheid had AuditConnect de opdracht gegeven om een ITIL Audit uit te voeren m.b.t. de inrichting Paxtil en Parnassia. Lees verder

20 Oktober 2014

Gestart met de IT-audit bij DataLand

Met een IT-audit voert AuditConnect in een kort tijdsbestek een deskundig, onpartijdig en onafhankelijk onderzoek uit. Zo houden wij uw organisatie een spiegel voor op het gebied van automatisering en bieden we u de instrumenten voor betere prestaties. Een investering die zichzelf terugverdient. Lees verder

17 Oktober 2014

Opdracht voor IT-audit bij de Belastingdienst

AuditConnect heeft de opdracht gekregen van de Belastingdienst om een IT-audit uit te voeren naar een onderdeel van het Toeslagensysteem.

Het Toeslagensyteem ondersteunt digitaal de burgers die een toeslag ontvangen. Het systeem biedt burgers de mogelijkheid om actuele informatie over hun toeslagen te bekijken en aan te passen via een nieuw portaal ”www.mijn.toeslagen.nl”. Lees verder

16 Oktober 2014

Regievoering schoning klantendata bij Alliander

Alliander wil klantgegevens online beschikbaar gaan stellen aan haar klanten. Om dit mogelijk te maken is het van belang dat eerst de belangrijkste gegevens worden geschoond en diverse interne processen worden aangepast en ingericht. AuditConnect krijgt de opdracht van Alliander om regie te voeren op de schoning van de klantendata. Lees verder

13 Oktober 2014

Opdracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken

AuditConnect heeft opdracht gekregen om een audit uit te voeren naar de financiële conversie naar Excact Synergy, de inrichting van Exact Synergy, de autorisaties en de betrouwbaarheid van het betaalproces. Lees verder

9 Oktober 2014

Gestart in Amsterdam met VSV-project

AuditConnect mag Amsterdam begeleiden om de software van Intergrip te implementeren voor de monitoring en doorgang VO-MBO. Hiervoor wordt o.a. het vernieuwde Digitaal doorstroom dossier (DDD) geďmplementeerd, het aanmeldingsproces aangepakt en advies gegeven over de werk- en procesflow rondom de monitoring om deze zo optimaal mogelijk te krijgen. Lees verder

7 Oktober 2014

AuditConnect heeft eerste training aan Archiefinspecteurs succesvol afgerond.

AuditConnect gaat een groot deel van de archiefinspecteurs in Nederland opleiden op het gebied van IT-auditing. Specifiek zal worden ingezoomd op de wijze waarop de IT-componenten van RODIN (de Archiefwet en de archief KPI’s) moeten worden getoetst. Lees verder

6 Oktober 2014

Callas start ISAE 3402 met AuditConnect

Callas heeft AuditConnect gevraagd om naast de General IT controls ook het primaire proces van productontwikkeling tot en met de verkoop van verzekeringsproducten te auditen. Lees verder

3 Oktober 2014

AuditConnect begeleidt nu ook regio Noordoost-Brabant

Met deze regio verstevigen AuditConnect en Intergrip hun marktleiderschap in het bieden van ondersteuning aan de overheid en onderwijsinstellingen bij hun aanpak van VSV. Lees verder

2 Oktober 2014

Nieuw DDD nu beschikbaar, AuditConnect helpt graag!

De projectleiders en programmanagers van AuditConnect hebben ruime ervaring met onder andere het opzetten en implementeren van registratiesystemen (o.a. voor Voortijdig School Verlaten - VSV) en kunnen hierdoor praktische informatie en adviezen geven. Lees verder

AuditConnect werkt onder andere voor de volgende bedrijven:
logo ActuIT - referentie ActuIT - AuditConnect Logo Axxerion - Axxerion - AuditConnect Logo Berkman Trading - Berkman Trading - AuditConnect logo Capgemini - referentie Capgemini - AuditConnect logo Connexys - referentie Connexys - AuditConnect Logo Gemeente Almere - Gemeente Almere - Privacy Audit - AuditConnect Gemeente Borne - Gemeente Borne - AuditConnect Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam - AuditConnect Logo HR2day - HR2day - AuditConnect INERGY - INERGY - AuditConnect logo BranchSolutions - ISAE 3402 voor BranchSolutions (ACF Software) - AuditConnect logo bosworX - ISAE 3402 voor bosworX ICT - AuditConnect Logo ITON - ITON - AuditConnect Logo Jouw Omgeving - Jouw Omgeving B.V. - AuditConnect Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - AuditConnect Logo Mirabeau - Mirabeau - AuditConnect logo Caresharing - NEN7510 Caresharing - AuditConnect Logo Parnassia - Parnassia Groepp - AuditConnect Logo Progress - Progress - AuditConnect Logo RID De Liemers - RID De Liemers - AuditConnect logo RoutIT - referentie RoutIT - AuditConnect logo Salure - Salure - AuditConnect logo Stichting Gerrit - Stichting Gerrit (ISO 27001 implementatie) - AuditConnect logo UNI-learning - UNI-Learning - AuditConnect logo UNIT4 - ISAE 3402 voor UNIT4 - AuditConnect VSV Noorderpoort - VSV Noorderpoort - AuditConnect