24 Oktober 2014

Gestart met DigiD-audit van de gemeente Borne

De gemeente Borne is één van de eerste gemeenten die voor de nieuwe ronde assessment rapporten de audit laat uitvoeren. Met DigiD kunnen transacties gedaan worden bij overheidsorganisaties zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV en het RDW. Ook kan een DigiD gebruikt worden voor transacties bij bijvoorbeeld commerciële organisaties, zoals zorgverzekeraars.

Wat is een DigiD-audit?

Het ICT-beveiligingsassessment DigiD is een jaarlijks terugkerend assessment dat alle Nederlandse gemeenten met een DigiD-koppeling moeten uitvoeren in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het assessment bestaat uit een audit en afhankelijk van de gemeentelijke ICT-infrastructuur uit één of meer penetratietesten. AuditConnect kan beide onderdelen verzorgen.

Betrouwbare digitale communicatie met de overheid is van wezenlijk belang en het uitvoeren van een jaarlijkse audit onderstreept dit belang en schept vertrouwen in de elektronische dienstverlening.

Wat toetst een DigiD-audit?

Met een DigiD-audit toets AuditConnect de gemeente aan de door Logius (die de DigiD uitgeeft) opgestelde normen die bestaan uit de richtlijnen met de hoogste impact op de veiligheid van DigiD. Logius adviseert alle organisaties/gemeenten om buiten de maatregelen uit de norm ook de andere maatregelen uit de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor web applicaties te adopteren. In overleg met de opdrachtgever toetst AuditConnect alle aspecten ten aanzien van informatiebeveiliging die zij meegenomen willen hebben.

Wilt u een DigiD-audit uit laten voeren?

Onze geregistreerde IT-auditors komen graag met u in contact, bel 055-3010100 of mail info@auditconnect.nl om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen.

AuditConnect werkt onder andere voor de volgende bedrijven:
logo ActuIT - referentie ActuIT - AuditConnect Logo Axxerion - Axxerion - AuditConnect Logo Berkman Trading - Berkman Trading - AuditConnect logo Capgemini - referentie Capgemini - AuditConnect logo Connexys - referentie Connexys - AuditConnect Logo Gemeente Almere - Gemeente Almere - Privacy Audit - AuditConnect Gemeente Borne - Gemeente Borne - AuditConnect Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam - AuditConnect Logo HR2day - HR2day - AuditConnect INERGY - INERGY - AuditConnect logo BranchSolutions - ISAE 3402 voor BranchSolutions (ACF Software) - AuditConnect logo bosworX - ISAE 3402 voor bosworX ICT - AuditConnect Logo ITON - ITON - AuditConnect Logo Jouw Omgeving - Jouw Omgeving B.V. - AuditConnect Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - AuditConnect Logo Mirabeau - Mirabeau - AuditConnect logo Caresharing - NEN7510 Caresharing - AuditConnect Logo Parnassia - Parnassia Groepp - AuditConnect Logo Progress - Progress - AuditConnect Logo RID De Liemers - RID De Liemers - AuditConnect logo RoutIT - referentie RoutIT - AuditConnect logo Salure - Salure - AuditConnect logo Stichting Gerrit - Stichting Gerrit (ISO 27001 implementatie) - AuditConnect logo UNI-learning - UNI-Learning - AuditConnect logo UNIT4 - ISAE 3402 voor UNIT4 - AuditConnect VSV Noorderpoort - VSV Noorderpoort - AuditConnect