18 November 2014

Regie in het Openbare Orde- en Veiligheidsdomein

Een paar jaar geleden is de Nationale Ombudsman gevraagd door de vader van een moordslachtoffer om een onderzoek te doen. Het onderzoek was gericht op het handelen van de afdeling Jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, waar het slachtoffer onder toezicht stond ten tijde van de moord.

De Nationale ombudsman concludeerde in haar rapport dat de hulpverlening door verschillende omstandigheden niet tijdig op gang is gekomen. Door een gebrek aan resultaatgerichtheid en onvoldoende controle op realisatie van de gestelde doelen. Ook wordt geconcludeerd dat andere partijen in de keten signalen ontvingen, maar om verschillende redenen geen actie ondernamen die van belang bleken te zijn.

Ieder leverde zijn aandeel volgens het boekje maar van effectieve, op elkaar afgestemde begeleiding van de jongen kwam niets terecht. In deze complexe keten was geen regiefunctie te herkennen, aldus de Nationale Ombudsman toen.

AuditConnect en PGA -Persoons Gerichte Aanpak

Regie in het Openbare Orde- en Veiligheidsdomein is complex maar kan! Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de applicatie Persoons Gerichte Aanpak – PGA.

AuditConnect houdt zich sinds 2008 bezig met de informatievoorziening in complexe ketens binnen het Openbare Orde- en Veiligheidsdomein. In deze ketens heeft de gemeente vaak een wettelijke taak als regisseur; een goede informatiepositie is voor de gemeente in dat kader cruciaal. We hebben daarom samen met de gemeente Rotterdam de applicatie Persoons Gerichte Aanpak – PGA ontwikkeld.

PGA ondersteunt de regiefunctie in de keten waar het gaat om de integrale aanpak van personen, doelgroepen of fenomenen. De PGA applicatie is al met succes ingezet voor de aanpak van overlast gevende jeugd, drugsoverlast, hooligans, radicalisering, woonoverlast etc. PGA helpt de regisseur de voortgang van de gestelde doelen te bewaken én biedt de keten inzicht en overzicht, zodat resultaat niet uit kan blijven.

AuditConnect gelooft in kleinschalige en laagdrempelige oplossingen, die niet meer kosten dan noodzakelijk én snel beschikbaar zijn. Er is geen licentiestructuur, de applicatie kan zelf worden geïnstalleerd of als dienst worden afgenomen. PGA een periode proberen? Ook geen probleem. Wij helpen graag om PGA in te richten naar de wensen van organisaties en klanten. Zo kunnen er problemen kunnen worden aangepakt zoals u dat wilt!

Interesse of vragen?

Voor meer informatie over onze werkwijze, dienstverlening en PGA, neem contact op! Bel 055-3010100 of mail info@auditconnect.nl om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen. We kijken er naar uit om met u samen te werken!

AuditConnect werkt onder andere voor de volgende bedrijven:
logo ActuIT - referentie ActuIT - AuditConnect Logo Axxerion - Axxerion - AuditConnect Logo Berkman Trading - Berkman Trading - AuditConnect logo Capgemini - referentie Capgemini - AuditConnect logo Connexys - referentie Connexys - AuditConnect Logo Gemeente Almere - Gemeente Almere - Privacy Audit - AuditConnect Gemeente Borne - Gemeente Borne - AuditConnect Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam - AuditConnect Logo HR2day - HR2day - AuditConnect INERGY - INERGY - AuditConnect logo BranchSolutions - ISAE 3402 voor BranchSolutions (ACF Software) - AuditConnect logo bosworX - ISAE 3402 voor bosworX ICT - AuditConnect Logo ITON - ITON - AuditConnect Logo Jouw Omgeving - Jouw Omgeving B.V. - AuditConnect Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - AuditConnect Logo Mirabeau - Mirabeau - AuditConnect logo Caresharing - NEN7510 Caresharing - AuditConnect Logo Parnassia - Parnassia Groepp - AuditConnect Logo Progress - Progress - AuditConnect Logo RID De Liemers - RID De Liemers - AuditConnect logo RoutIT - referentie RoutIT - AuditConnect logo Salure - Salure - AuditConnect logo Stichting Gerrit - Stichting Gerrit (ISO 27001 implementatie) - AuditConnect logo UNI-learning - UNI-Learning - AuditConnect logo UNIT4 - ISAE 3402 voor UNIT4 - AuditConnect VSV Noorderpoort - VSV Noorderpoort - AuditConnect