Veiligheid & Gezondheidsregio Gelderland (VGGM)

"In april 2013 kwam onverwacht de functie van informatiemanager VGGM vacant. Deze functie combineert de rol van strategisch adviseur van de directie op het gebied van informatievoorziening met de rol van manager van het team ICT (18FTE) en is daarmee redelijk essentieel voor de organisatie."

"In korte tijd slaagde de consultant van AuditConnect er in de IT-afdeling adequaat aan te sturen en ook de dialoog met interne klanten (de andere afdelingshoofden) op een prettige en professionele wijze in gang te zetten. De wijze en snelheid waarmee dit gebeurde resulteerde snel in vertrouwen bij ons als directie. Omdat binnen een jaar een overname van alle van gemeentelijke brandweerkorpsen in de regio zou plaatsvinden (een dynamische tijd met een organisatorische en technische uitdaging van formaat voor VGGM) hebben wij als directie gekozen voor continuïteit in ICT management en de interim-periode van de consultant verlengd tot en met de nazorgperiode van de regionalisatie."

"In het kort behelsde het ICT aspect in regionalisatie dat alle nieuwe medewerkers werden voorzien van een VGGM account en met VGGM-hardware op de werkplek aan de slag konden met behoud van functionaliteit en gegevens van de oude gemeentelijke werkplekken. De geografische spreiding (40 posten) en het aantal gemeenten (16) zorgden voor een behoorlijke uitdaging en schaalvergroting. Door de projectmatige aanpak van de consultant van AuditConnect is dit zo goed als pijnloos verlopen." Ype Schat, directeur Publieke Gezondheid/RAV en Paul Joosten, Directeur Brandweer

AuditConnect werkt onder andere voor de volgende bedrijven:
logo ActuIT - referentie ActuIT - AuditConnect Logo Axxerion - Axxerion - AuditConnect Logo Berkman Trading - Berkman Trading - AuditConnect logo Capgemini - referentie Capgemini - AuditConnect logo Connexys - referentie Connexys - AuditConnect Logo Gemeente Almere - Gemeente Almere - Privacy Audit - AuditConnect Gemeente Borne - Gemeente Borne - AuditConnect Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam - AuditConnect Logo HR2day - HR2day - AuditConnect INERGY - INERGY - AuditConnect logo BranchSolutions - ISAE 3402 voor BranchSolutions (ACF Software) - AuditConnect logo bosworX - ISAE 3402 voor bosworX ICT - AuditConnect Logo ITON - ITON - AuditConnect Logo Jouw Omgeving - Jouw Omgeving B.V. - AuditConnect Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - AuditConnect Logo Mirabeau - Mirabeau - AuditConnect logo Caresharing - NEN7510 Caresharing - AuditConnect Logo Parnassia - Parnassia Groepp - AuditConnect Logo Progress - Progress - AuditConnect Logo RID De Liemers - RID De Liemers - AuditConnect logo RoutIT - referentie RoutIT - AuditConnect logo Salure - Salure - AuditConnect logo Stichting Gerrit - Stichting Gerrit (ISO 27001 implementatie) - AuditConnect logo UNI-learning - UNI-Learning - AuditConnect logo UNIT4 - ISAE 3402 voor UNIT4 - AuditConnect VSV Noorderpoort - VSV Noorderpoort - AuditConnect